Uutiset

13
Jou
2018
Yhteiskunnan kehittyminen nostaa tarvetta raaka-aineille: metalleille ja mineraaleille. Tarvetta lisäävät erityisesti kaupungistuminen ja sähköisen liikenteen kasvu.
10
Jou
2018
Huoltovarmuusorganisaation Teknologiapooli on teettänyt esiselvityksen kriittisten metallien ja metalliyhdisteiden käytöstä ja kierrätyksestä suomalaisessa teollisuudessa.
23
Mar
2018
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema toimialaraportti keskittyy kaivosteollisuuden nykytilaan ja näkymiin Suomessa ja osin globaalisti.
Kestävän kaivosvastuun verkosto