Uutiset

12
Syy
2019
Vastuullisuusjärjestelmän kehitystyö valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin järjestelmä julkaistaan yhtiöiden laajempaan käyttöön. Vastaavaa järjestelmää ei ole muualla maailmassa.
29
Hei
2019
Syksyllä 2019 starttaa Kainuun ELY-keskuksen ja Tampereen yliopiston järjestämä Patoturvallisuuskoulutus.
27
Kes
2019
Nykytilaselvitys on tehty Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeen tueksi.
Kestävän kaivosvastuun verkosto