pekka_suomela-16hires.jpg

Blogi: Geokapinaa vai TikTokkia? - kaivosalan viestien määrittely on haastavaa

9.11.2020 klo 19.44

Kaivosteollisuus on modernin elämän kannalta merkittävämpi ja monipuolisempi kuin valtaosa suomalaista ymmärtää. Osa suuresta yleisöstä, mediasta ja myös poliittisista päättäjistä on mieltänyt kaivosteollisuuden roolin yhteiskunnassa erittäin kapeasti. Huonoimmillaan kaivokset nähdään vain voiton maksimoinnin välineinä, joilla ei ole muuta merkitystä. Haluamme kuitenkin suomalaisten oivaltavan, että kaivosteollisuutta tarvitaan välttämättä myös ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

Aina tämä viestintä ei kuitenkaan onnistu. Ovatko viestit väärät, signaali heikko vai kohinaa vastaanottimessa? Hukkuuko viestimme Saimaan aaltoihin tai suljettujen kaivosten uumeniin? Onko se eräs haamu vielä kansakunnan muistissa?

Kaivosteollisuus on mahdollistaja, jonka merkitys on ollut valtava maamme teollistamisessa ja jonka merkitys tulee vain kasvamaan lähivuosina. Meidän tehtävämme on kertoa, että mineraalitalous on enemmän kuin toimiala toimialojen joukossa. Meidän täytyy saada perille viesti siitä, että kaivosteollisuuden tuotteilla on ratkaiseva rooli esimerkiksi vedenpuhdistuksessa, elintarviketuotannossa, huipputeknologiassa ja hygieenisten sairaalavälineiden tuotannossa.

Viestinnän pintamaailma on helppoa ja vaatii vain hieman perehtymistä. Faktaa on löydettävissä ja sitä voidaan paketoida entistä houkuttelevammin tarjolle.  Ihmisten käsitysten muuttaminen onkin jo sitten vaikeampi juttu. Ajantasaisten mielikuvien rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä ja moniäänistä viestimistä. Kertalaakilla ei voittoja saada.

Tuotteidemme tarina on vahva. Pinttyneinkin kaivostoiminnan  vastustaja myöntää, että kaivostoiminnan tuotteita tarvitaan. Tämän tarinan osaamme kertoa. Entä yhtiöiden tarina? Ne toteuttavat valitsemaansa strategiaa ja viestinnän rooli on tukea ja vahvistaa liiketoimintaa. Ei liikaa irtiottoja eikä kriittistä keskustelua. Yhtiöiden geeniperimässä viestinnän visio on kirjoitettu osakeyhtiölain kautta.

Mutta entäpä ihmiset tuotteiden ja yhtiöiden takana? Ovatko viestimme tylsiä ja sisäsiistejä - hieman keski-ikäisiä? Klusteria, strategiaa, kiertotaloutta, akkumomentumia? Ovatko viestimme suuren yleisön näkökulmasta sanatonta viestintää. Siis todella sanatonta? Ilman vastakaikua ja vailla elämän makua?

Jokaisella meistä on oma kuplamme, jossa jäsennämme todellisuutta. Kaivostoiminnan systeemiyhteys on monipuolisempi kuin ehkä olemme osanneet ajatella. Mikä merkitys on EU:lla, mikä on valtioiden tehtävä, mikä kansainvälisyyden rooli, mikä luonnon ja paikallisten asukkaiden asema? Globaali maailma on läsnä kaivoskeskustelussa mutta asiat ratkaistaan paikallisesti. Global trends & local friends. Hyvä kuitenkin havaita, ettei ns suurta yleisöä enää välttämättä ole. Ajatukset ja mielipiteet hajautuvat keskustelupalstojen avaruuteen.

Meidän on määriteltävä viestimme uudestaan. Sellaisiksi, joilla tarjoamme koko mineraaliklusterille hyvän perustan käydä aktiivista vuoropuhelua ja keinoja tavoittaa keskeiset sidosryhmät. Meidän on ymmärrettävä keskustelukumppaniemme tavoitteet ja osattava argumentoida omat näkemyksemme selkeästi, jotta saamme viestimme perille. Yhteistyö sekä kansallisella että paikallisella tasolla onkin ainoa oikea tapa vahvistaa Suomen mineraalitalouden arvoketjua.

Kaivosteollisuuden viestinnälle on keskeistä, että alaa koskevat näkemykset ovat ajan tasalla ja mahdollistavat rakentavan vuoropuhelun eri sidosryhmien välillä. Tavoitteena on, että ala koetaan vastuulliseksi teolliseksi toimijaksi, joka on välttämätön osa nykyistä elämänmuotoa.

 

Pekka Suomela, toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry

 

Teksti perustuu kirjoitukseen, joka julkaistiin alunperin Materia-lehden numerossa 4-2020.