Kaivosteollisuus ry logo

Digitalisaatio lisää turvallisuutta

11.1.2022 klo 15.24

Kaivosturvallisuus on parantunut vuosikymmenien ajan tasaisella vauhdilla Suomessa. Aina pitää kuitenkin parantaa. 5G-verkkojen yleistyminen synnyttää eräänlaisen vallankumouksen myös kaivosalalla. Sähköistyminen, etäohjaus, autonomiset työkoneet ja digitalisaatio lisäävät turvallisuutta, samalla kun ne tehostavat toimintaa ja pienentävät alan päästöjä.

Uudet ratkaisut luovat toki myös tarpeen miettiä uudelleen toiminnan toteutustapoja ja turvallisuutta. Paradoksaalisesti turvallisuutta kehittävätkin muutokset voivat synnyttää uusia turvallisuushaasteita.

Vaikka sähköiset ratkaisut avaavat monia mahdollisuuksia turvallisuuden kehittämiseen, säilyy lähiesimiesten rooli turvallisuuden kehittäjänä keskeisenä jatkossakin.

Kansallisessa lainsäädännössä ei turvallisuuden näkökulmasta ole tulossa muutoksia. EU-tasolla seurataan tarkasti haitallisten altisteiden raja-arvojen kehitystä.

Kaivosalan hyvää turvallisuuskehitystä on tukenut Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta, joka on alan yritysten vapaaehtoinen yhteenliittymä. KTN järjestää joka kuukausi turvatunnin, jossa eri kaivosten edustajat ja Tukes käyvät läpi esimerkiksi ”läheltä piti”-tapauksia. Tilanteisiin johtaneita juurisyitä pohditaan turvatunnilla avoimesti.

 

Niko Oksanen
Kaivosturvallisuuden neuvottelukunnan puheenjohtaja
Turvallisuuskehittäjä, Boliden Kevitsa Mining Oy