Pyhäsalmi

Euroopan syvimmän metallikaivoksen malminlouhinta päättyy

25.8.2022 klo 11.12
Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Pyhäsalmen kaivos lopettaa malminlouhinnan.

Keväällä 60 vuotta täyttänyt kaivos on ollut Euroopan syvin perusmetallikaivos. Kaivoksen syvimmät kuilut ulottuvat 1444 metrin syvyyteen. Kaivoksessa on myös maailman syvimmällä toimiva sauna, joka löytyy päätasolta 1410 metrin syvyydestä.

Outokumpu Oy käynnisti pääasiassa kuparia ja sinkkiä tuottaneen kaivoksen toiminnan vuonna 1962, neljä vuotta sen jälkeen, kun Erkki Ruotanen löysi malmikiven kaivonsa pohjalta. Kuudenkymmenen vuoden aikana kaivoksesta on louhittu yli 60 miljoonaa tonnia malmia ja rikasteita on tuotettu yli 30 miljoonaa tonnia. Tänä aikana Pyhäsalmen malmi on tarjonnut toimeentulon monelle sukupolvelle.

Kaivos on koko elinkaarensa aikana ollut pohjoismaisen kaivosteknologian eturivissä ja haluttu yhteistyökumppani uusien innovaatioiden kehittämisessä.

Yhteiskuntavastuu, ympäristöstä huolehtiminen ja verojalanjälki ovat olleet Pyhäsalmen kaivoksella arkea jo ennen kuin niistä alettiin keskustella laajemmin.

Kaivoksen malmilouhinta päättyy elokuussa 2022 malmin loppuessa. Kaivoksella kuitenkin rikastetaan vielä pyriittiä suomalaisen teollisuuden tarpeisiin ainakin viiden vuoden ajan. Samalla kaivoksen jälkikäyttöä kehitetään niin energiatuotannon kuin kaivosturvallisuuden ratkaisuihin.

Pyhäsalmen kaivoksen malminlouhinnan päättyminen on yksi askel laskevalla trendillä. Pyhäsalmen 60-vuotisen historian aikana vilkkain kaivosvuosi oli 1987, jolloin Suomessa oli 59 kaivosta. Vuonna 2021 kaivoksia oli enää 44. Faktat eivät siis tue puheita ”joka niemeen ja notkoon” syntyvistä kaivoksista.

Pyhäsalmen kaivoksen on omistanut vuodesta 2013 kanadalainen First Quantum Minerals. Kaivosteollisuus ry kiittää kaivosyhtiötä, sen henkilöstöä ja johtoa suomalaisen kaivoskulttuurin kehittämisestä.