Kaivosteollisuus ry logo

Kaivosteollisuus kannustaa selvittämään ympäristölupaviraston perustamista

30.3.2022 klo 11.35
Ympäristölupien käsittelyn keskittäminen yhteen virastoon on hyvä avaus, jos sillä saadaan vauhtia lupakäytäntöihin.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin Helsingin Sanomissa 28.03 esittämä ehdotus ympäristölupaviraston perustamisesta on hyvä avaus, joka kannattaa selvittää.

Teollisuuden lupahakemuksien käsittely kestää usein kohtuuttoman kauan. Teollisuus on vaatinut muutosta jo pitkään. Kaikki kehitysideat täytyy tutkia.

Kehitys edellyttäisi todennäköisesti voimavarojen lisäämistä kuten ministeri Kari ehdottakin. On myös kriittisen tärkeää, että uudessa virastossa säilyisi ympäristö- ja lupa-asioiden lisäksi teollisen toiminnan ymmärrys. Myös prosesseja tulisi kehittää.

Ministeri Kari suosisi hankkeita, jotka edistävät vihreää siirtymää. Tällaisia hankkeita on myös kaivosteollisuudessa paljon. Ala on investoinut esimerkiksi fossiilisia polttoaineita säästäviin ratkaisuihin merkittävästi, ja hidas lupakäsittely on hidastanut näitäkin investointeja.

Monet mineraalit ovat välttämättömiä vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Tämä koskee akkumineraalien lisäksi montaa muutakin raaka-ainetta. Esimerkiksi tuulimyllyjen ja aurinkopaneelien kasvava tarve edellyttää monipuolista raaka-ainetuotantoa.

Venäjän sotatoimien vuoksi teollinen autonomia on korostunut ja siihen tulee kiinnittää huomiota. Mineraaleja tarvitaan niin ruoan tuotantoon, puhtaaseen veteen kuin rakentamiseenkin, jotka kaikki vastaavat kansalaisten perustarpeisiin.

Ohituskaistan tekeminen tällaisille investoinneilla ei saa johtaa kuitenkaan muiden hankkeiden pomputteluun niin, että epävarmuus niiden aikataulusta lisääntyisi. Kyllä lupaprosessien pitäisi nopeutua, oli hanke millainen tahansa.

Pekka Suomela
Toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry