Kaivosteollisuus ry logo

Kaivosteollisuus ry:n lausunto vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä

8.6.2022 klo 11.11

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä oli lausunnolla 7.6. asti.

Esityksen mukaan menettelyllisen etusijan lupakäsittelyssä saavat muun muassa uusiutuvaa energiaa edistävät hankkeet ja akkumateriaalien valmistus. Esityksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma ja muun muassa hallituksen strateginen tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Kaivosteollisuus ry:n mielestä esityksen logiikka ontuu, koska etusijan luvitusmenettelyissä saavissa hankkeissa ei mainita kaivostoimintaa. Raaka-ainetuotanto on perusedellytys vihreän siirtymän hankkeille ja raaka-ainetarpeen on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa moninkertaiseksi nykyisestä. EU:ssa on lisäksi ilmaistu huoli raaka-aineriippuvuudesta EU:n ulkopuolisista lähteistä ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on alleviivannut entisestään tätä huolta.

 

Lue Kaivosteollisuus ry:n lausunto kokonaisuudessaan täältä.