Metallinjalostat ry

Metallijalostajat ry:n lausunto: VN/506/2021 Hallituksen esitys laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

6.8.2021 klo 10.42

EU:n päästökauppajärjestelmä aiheuttaa välillisiä kustannuksia sähkön käyttäjille, kun päästökaupan kustannus siirtyy kulutetun sähkön hintaan. EU:n laajan ilmastopaketin (Fit For 55) osana päästökauppasektoriin kuuluvan energianintensiivisen teollisuuden, kuten metallinjalostus, päästövähennystavoite kiristyy aiemmasta 42 prosentista 61 prosenttiin. Kiristys toteutetaan vähentämällä päästöoikeuksien, mukaan lukien ilmaisjako, määrää efektiivisesti vuosittain 4,2 % tästä vuodesta lähtien (aikaisemmin 2,2 %). Edellä mainitun lisäksi komissio esittää vertailuarvojen kiristämistä aikaisempaa enemmän eli 2,5 % vuosittain. Kaikki tämä vaikuttaa merkittävästi päästöoikeuden hintaa nostaen, joka on jo nyt lähes kaksinkertainen tämän lausunnon kohteena olevan lakiesityksen valmistelussa käytetty arvio (2021). 

Löydä lausunnon kokonaisuudessaan täältä