Keliber

Mistä metallit tulevat?

Kaivosteollisuudella on mahdollisuudet parantaa yhteistä hyvinvointia – Suomessa ja globaalisti. Ala on tehnyt ja tekee laaja-alaista kehitystyötä. Kaivosten yleinen hyväksyttävyys vaatii selkeästi enemmän ja konkreettisempia tekoja kuin aiemmin. Yhteiskunnan odotukset kehittyvät nopeasti, eikä vähiten globalisaation ja sosiaalisen median vaikutuksesta. Viime vuosisadalla kaivosteollisuuden yritykset ajattelivat työpaikkojen ja investointien sekä ympäristölainsäädännön vaatimusten saavuttamisen riittävän hyväksymiseen. Nykyään kaivosteollisuuden on ajateltava asioita laajemmin, ja samalla paikallisesti sekä valtakunnallisesti. Velvoitteet on hoidettava paremmin ja toiminnan on tuotettava yhteistä hyvää. Kaivosteollisuuden on toimittava aktiivisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
 
Mitkä ovat kaivosteollisuuden uudet mahdollisuudet? Vastaus on selkeä: tekemällä asiat paremmin. Suomessa Kestävän kaivostoiminnan verkosto tekee aktiivista työtä kaivostoiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi.  Kanadassa alunperin kehitetty TSM-standardi on muuttunut jokapäiväiseksi kehitystyöksi. Kaivosteollisuus ry on kattavasti sitoutunut verkoston kehittämiseen. Olemme hyväksyneet sääntömuutoksen, joka velvoittaa jäsenyhtiöitä sitoutumaan Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintaperiaatteisiin. Tähän sisältyy kaivostoimintaa tai malminetsintää harjoittavien jäsenten raportointi yhteiskuntavastuusta. Yhtiöt ottavat käyttöön Kaivosverkoston kaivosvastuujärjestelmän vaiheittain vuodesta 2021 alkaen. Kaivosyhtiöiden itsensä tekemät ensimmäiset itsearvioinnit noudattavat samaa linjaa kuin Kaivosvastuujärjestelmän esikuvan, kanadalaisen TSM:n itsearvioinnit reilu kymmenen vuotta sitten. Kaikki ovat ottaneet asian vakavasti ja tehneet huolellisesti työnsä. Selvää on, että parannettavaa vielä on.

Seuraavat kehitysaskeleet tapahtuvat koko arvoketjussa metallien jäljitettävyydessä. Voimmeko uskottavasti jäljittää mineraaleja ja metalleja lopputuotteesta takaisin kaivokselle? Mineraalien arvoketjun todentaminen herättää maailmanlaajuista kiinnostusta. Esimerkiksi akkumineraalien kysyntä kasvaa mm. liikenteen sähköistymisen ja uusiutuvan energian tuotannossa tarvittavien ratkaisujen myötä. Sähköautovalmistajat ovat nyt kiinnostuneita akkumineraalien alkuperästä, tätä kysytään usein myös meiltä Terrafame Oy:ssä. Jäljitettävyyden avulla voidaan varmistaa mineraalien vastuullinen tuotanto ja lisätä kierrätyksen kautta saatavien metallien käyttöä. Valmistavalle teollisuudelle voimme TSM:n Responsible sourcing -työkalun  avulla antaa niitä vastauksia, joita he tarvitsevat. Myös poliittiset päättäjät asettavat mm. Green Dealissa eli EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa odotuksia sille, että Euroopassa käytettäisiin vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Näihin haasteisiin Kaivosteollisuus ry osaltaan vastaa.

Toivotan kaikille teille turvallista joulukuuta ja rauhaisaa joulun odotusta.

Joni Lukkaroinen
Kaivosteollisuus ry:n puheenjohtaja,
Terrafame Oy, toimitusjohtaja