Electric

Osaaminen ja vastuullisuus ovat Suomen akkuklusterin moottoreita

1.2.2021 klo 13.41
Mitä vahvemmaksi akkuala kehittää osaamistaan ja vastuullisuuttaan, sitä parempi on alan kilpailukyky ja Suomen vetovoima alan toimijoiden keskuudessa. Näin voi tiivistää tammikuun lopulla julkistetun Suomen akkustrategian ytimen.

Akkuklusterin perusta on Suomen kallioperässä, mistä löytyy runsaasti raaka-aineita maailmalla nopeasti kasvavan toimialan tarpeisiin. Suomen akkuklusterin erottautumistekijät ja vetovoima ovat kuitenkin osaamisessa ja vastuullisissa toimintatavoissa.

Vastuullisten toimintatapojen merkitys on kasvanut kansalaisten ja kaivosalan tietoisuuden lisääntyessä. Vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään, kun yhtiöt alkavat tuottaa komponentteja muun muassa autoteollisuudelle. Akkualan toimijoiden on osaltaan pidettävä huolta autoteollisuuden brändistä, joka saattaa naarmuuntua herkästi myös alihankkijoiden vääränlaisten tekojen seurauksena.

Siksi akkualan toimijoiden on toimittava vastuullisesti ja myös kyettävä osoittamaan se asiakkailleen. Ala on ottanut vastuullisuustavoitteet tosissaan, ja esimerkiksi Terrafamen nikkelisulfaattituotannon hiilijalanjälki on maailman pienin. Myös kiertotalouden tavoitteita viedään jo hyvää vauhtia käytäntöön. Esimerkiksi Fortum alkaa ottaa talteen ja kierrättää akkujen litiumia. Akkuklusteri vahvistuukin sitä mukaa, mitä enemmän koko ketjuun, rahoituksesta tuotannon kautta myyntiin, liittyy erilaisia toimijoita.

Suomen akkustrategiassa korostetaan myös raaka-aineiden jäljitettävyyden kehittämistä yhteistyössä eurooppalaisten ja globaalien toimijoiden kanssa. Jäljitettävyys tekee toiminnasta läpinäkyvää, mikä on yksi vastuullisuuden keskeisistä elementeistä. Akkustrategiassa ehdotetaankin digitaalisten työkalujen kehittämistä akkumateriaalien ympäristövaikutusten elinkaariarvioinnin helpottamiseksi.

Osaaminen vahvistuu yhteistyöllä

Toinen keskeinen kilpailukyvyn tekijä on osaaminen. Sen avulla akkuklusteri kasvaa ja uudistuu. Osaamisen kehittämiseksi tarvitaan tiiviimpää kansallista yhteistyötä  yritysten ja tutkimusmaailman kanssa. Akkustrategiassa ehdotetaan muun muassa alan opintojen yhdistämistä virtuaaliseksi kokonaisuudeksi. Samoin strategiassa ehdotetaan kansainvälisesti arvostetun tutkijakoulun perustamista.

Ehdotetut toimenpiteet edellyttävät myös tutkimus- ja koulutusrahoituksen lisäämistä. Uusien ohjelmien rahoittaminen onnistuisi akkustrategiaa laatineen työryhmän mukaan olemassa olevien kanavien, kuten Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoituksen kautta.

Suomen houkuttavuutta lisättävä

Suomalaisen toimintaympäristön kehittäminen on elintärkeää etenkin kansanvälisten toimijoiden houkuttelemiseksi maahamme. On helpotettava lupaprosesseja, jotta kansanväliset toimijat voivat hoitaa asiat nopeasti yhdellä luukulla. Tämä edellyttää myös viranomaisten resurssien lisäämistä.

Osaamisen ja vastuullisuuden kehittäminen synnyttävät parhaimmillaan positiivisen kehän, kun merkittävät panostukset houkuttavat maahamme kansainvälisiä yrityksiä ja tutkijoita. Siksi myös alan brändin kehittämiseen on investoitava. Tieto hyvistä teoistamme kulkee muuten liian hitaasti.

Akkuklusterin toimijat pitävät tärkeänä myös ennustettavuutta, mikä tarkoittaa muun muassa kilpailukykyisen hintaista energiaa ja joustavia työmarkkinoita.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:2:  Kansallinen akkustrategia 2025.    

Lue lisää

Akkuklusteria vahvistavat toimenpiteet
  • Kansallisen yhteistyön kehittäminen
  • Toimialan osaamisen vahvistaminen
  • Kansainvälisen yhteistyön lisääminen
  • Akkuklusterin toimintaympäristön vetovoimaisuuden kehittäminen investointien houkuttelemiseksi Suomeen Alan vastuullisuuden kehittäminen
  • Akkuklusterin brändin kehittäminen ja alasta viestiminen
  • Rahoituksen kehittäminen