Teknoventure Oy:lle rahoitus kriittisiin materiaaleihin ja hiilineutraaliin elinkaareen perustuvaan Green Deal Fund rahastokonseptin kehittämiseen

14.1.2021 klo 16.01

Teknoventue Oy sai Business Finlandilta rahoituksen Green Deal Fund rahastokonseptin (”GDF”) testaamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen lähtökohtana on hiilineutraalin elinkaariajattelun tuominen myös EU:n kriittisten mineraaleiden toimitusketjuihin ja niitä tukeviin teknologioihin. Elinkaaria-ajattelu lähtee kriittisten materiaalien etsinnästä ja ulottuu kaivosalueiden ennallistamiseen ja sen jälkeiseen aikaan. Käyttämällä parhaita mahdollisia tekniikoita (BAT) voidaan saavuttaa hiilineuraalisuus koko kaivoshankkeen elinkaaren aikana ja näin edesauttaa, että EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan vuosina 2030-2050. GDF noudattaa tiukkoja ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapoja (ESG) ja rahastokonsepti tukee samalla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

Lue lisää täällä.