Tiedote

Kaivosteollisuus ennakoi alalle tasaista kasvua

23.3.2018 klo 12.05
Kaivosteollisuudessa voidaan odottaa tasaisen kasvun aikoja, kertovat Tukesin tänään julkaisemat tilastot.

Vuoden 2017 louhintatilastot näyttävät kasvua investoinneissa tutkimukseen ja kaivosten kehittämiseen. Uusia kaivoksia ei viime vuonna ollut rakenteilla.

”Vuosi 2017 oli maltillisen kasvun aikaa, mutta samalla teollisuus kertoi tulevien vuosien investoinneista”, kertoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela. Erityisesti malminetsinnän osalta kasvuluvut olivat merkittäviä. Nousu selittyy kuitenkin toipumisella parin vuoden takaisesta notkahduksesta.

Kaivosteollisuuden kasvun taustalla ovat energiamurros ja akkukemikaalit, jotka ovat nostaneet suomalaisen ja eurooppalaisen raaka-ainetuotannon valokeilaan. Kotimainen kaivostoiminta on maailman kärkeä vastuullisuudessa. Suomalainen kaivosala vetääkin puoleensa arvokkaita ulkomaisia sijoituksia. Raaka-aineiden hintojen epävarmuus on kuitenkin edelleen syytä pitää mielessä: markkina on altis nopeillekin muutoksille.

Viime vuonna käynnistynyt investointivaihe kasvattaa hieman kotimaisen omistuksen osuutta kaivostuotannosta. Samalla kaivosalan teknologia- ja laitemarkkinassa kotimainen tuotanto on piristynyt. Yhdessä nämä muistuttavat kaivosklusterin merkityksestä. Kaivostoiminnan ketju on pitkä malminetsinnästä pienyrittäjien palveluihin kaivosten työntekijöille. ”Kaivosalan kilpailukyvyn turvaaminen pitää tämän ketjun elinvoimaisena”, Pekka Suomela painottaa.

”Metallien jatkojalostus, teknologiateollisuus ja laiteosaaminen perustuvat kotimaiseen kaivostoimintaan. Työpaikat, toimintaympäristön vakaus sekä vastuu ympäröivästä yhteiskunnasta ovat alalle tärkeitä”, Suomela sanoo. ”Maailman vastuullisimman kaivostoiminnan takaa ennustettava ja tasapuolinen toimintaympäristö.”  

Lisätietoja:

Pekka Suomela@SuomelaPekka
Toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry
p. 040 533 2848
pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi

Kaivosteollisuus ry on kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa toimivien yritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Kaivosteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä. Yhdistyksen tehtävänä on erityisesti edistää kaivannaisteollisuuden yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä, lisätä alan yritysten ympäristö- ja työturvallisuustietoutta sekä edistää alan tunnettuutta ja myönteistä julkisuuskuvaa. Yhdistyksessä on noin 50 jäsenyritystä, jotka edustavat kaivos- ja kaivannaistoiminnan harjoittajia, urakoitsijoita, kone- ja laitevalmistajia sekä alan palveluyrityksiä.