Tiedote

Kaivosteollisuus ry:n tiedote Kittilän onnettomuustutkintaraportista

21.3.2017 klo 0.00

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut päätökseen Kittilän kaivosonnettomuuden tutkinnan. Tukes vastaa kaivosturvallisuuden viranomaisvalvonnasta.

Tutkintaraportti sisältää turvallisuutta parantavia ohjeita laajemmin koko kaivosteollisuudelle. Kaivosteollisuus ry:n yhteydessä toimiva toiminnanharjoittajien ja viranomaisten yhteinen Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta käsittelee raportin arvioinnit ja suositukset mahdollisimman pian.

Kaivosturvallisuus on Suomessa korkealla tasolla ja kaivosalan toimijat työskentelevät jatkuvasti yhteistyössä turvallisuuskulttuuria ja toimintatapoja kehittäen.

 

Lisätietoja: 

Pekka Suomela, toiminnanjohtaja
040 533 2848
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi