Hammer drill
Tiedote

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja viime aikojen varauskohusta

19.4.2021 klo 15.29

Malminetsintä on noussut keskusteluun kaivoslain varausten takia viime päivinä. Malminetsinnän alkuvaiheen tutkimuksiin liittyvä varausilmoitus ei oikeuta toimenpiteisiin maastossa. Kaivoslaki toki mahdollistaa varausten tekemisen myös Etelä-Suomen järvialueille. Mutta vastuullisilta yhtiöiltä vaaditaan huolellisuutta ja ennakkosuunnittelua.  Samoin tulisi tutustua kunnolla varattavaan alueeseen. Ja kaikki tämä ennen varausilmoituksen tekemistä. Varausta suunniteltaessa tulisi isot taajamat rajata pois, samoin suuret vesialueet. Yhtiöiden tulisi samaan aikaa suomeksi kertoa, mitä ovat tekemässä. Kansalaisten huoli on aitoa, vaikka toisinaan myös aiheetonta. Siksi avoin viestintä palvelee kaikkia osapuolia. Lisäksi yhteydenpito kuntiin on tärkeää. Samoin on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiöllä on kasvot – pelkkä postiosoite ei riitä.

Kaivosteollisuus ry:n jäsenyhtiöt ovat mukana rakentamassa malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmää.

Jatkamme tätä työtä ja toivotamme kaikki uudetkin malminetsintäyhtiöt tervetulleeksi mukaan vastuullisuuden kehittämiseen.

Kaivoslain varausjärjestelmä ja koko malminetsintä on muutospaineiden alla useissa lakihankkeissa. Kannatamme maltillista uudistamista.

 

Pekka Suomela

toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry