Joni Kivipelto
Tiedote

Kaivosteollisuus toivoo omavaraisuusbudjettia

25.8.2022 klo 13.56
Nopeasti kasvaneet geopoliittiset jännitteet pakottavat Suomen vahvistamaan omavaraisuutta monella alueella. Budjettiriihessä tulisi linjata, että mahdollinen kaivosvero perustuu liiketoimintahyötyyn. Lisäksi teollisten investointien lupakäsittelyyn on elintärkeää saada lisävoimia.

Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa näkyy jo nyt monien raaka-aineiden saamisen vaikeutumisena. Geopoliittisten jännitteiden lisääntyminen Afrikassa voi vaikeuttaa raaka-aineiden saamista edelleen. Siksi Euroopan visiona on vähentää riippuvuutta EU-alueen ulkopuolisista toimitusketjuista.

Nettotuloon perustua kaivosvero

Budjettiriihessä tulisikin linjata jo nyt, että mahdollinen kaivosvero perustuu nettotuloon. Tällöin yhtiöt maksaisivat veroa liiketoimintahyödyn mukaisesti.  Kaivosinvestoinnit ovat raskaita ja etupainotteisia, minkä vuoksi veronmaksukyky syntyy vasta muutaman vuoden kuluttua toiminnan vakiinnuttua. Nettotuloon perustuva veromalli olisi neutraali ja kohtuullinen myös teollisuusmineraalien kannalta. Tällöin kaivosvero ei todennäköisesti kasvattaisi maatalouden kustannuksia, mikä tukisi myös elintarviketuotannon omavaraisuutta. Kiire tai poliittinen paine ei saa estää laadukasta valmistelua.

Teollisuuden lupien käsittelyyn lisävoimia

Kaivoksen vaatimien lupien saaminen kestää nykyisin helposti viitisen vuotta, vaikka kyse olisi laajennusinvestoinnista. Näin pitkät ajat vaikeuttavat teollisuuden toimintaa.

Lupaprosessi on ymmärrettävästä syistä vaativa. Kaivosteollisuus ei odota, että lupien kynnystä lasketaan. Sen sijaan prosessia voitaisiin kehittää muun muassa lupakäsittelyn henkilöresursseja vahvistamalla. Myös toimenpiteet kohti ennustettavaa lainsäädäntöä parantaisivat investointi-ilmapiiriä ja vahvistaisivat omavaraisuutta.

Raaka-ainepulaan valmistauduttava

Oikeudenmukainen kaivosvero ja sujuvat lupaprosessit ovat ehdottoman tärkeitä, jotta Suomen vihreä siirtymä voisi edetä ja omavaraisuus vahvistua. Budjettipäätösten tulisi myös estää yleisen kustannustason nousu, sillä inflaation kiihtyminen näyttää jo nyt vaaralliselta koko kansantaloudelle.

Näköpiirissä olevaan raaka-ainepulaan vastaamista vaikeuttaa se, että kaivostoiminnalle asetetaan uusia velvoitteita, jotka vaikeuttavat eurooppalaisen vision toteutumista. Tavoitteena tulisi olla

  • Kokonaisuuden huomioiva lainsäädäntö
  • Vaativa mutta samalla ennustettava luvitus
  • Huolellisesti valmisteltu ja kannustava verotus
  • Kehittyvä koulutus – ja tutkimusverkosto
  • Pitkäjänteinen toimintaympäristö

Nyt tehtävät päätökset ovat kauaskantoisia, sillä niiden suuri vaikutus voi näkyä vasta vuosien päästä. Siksi Kaivosteollisuus kannustaa poliittisia päättäjiä katsomaan riittävän kauas eteenpäin.

 

Lisätietoja

Pekka Suomela, toiminnanjohtaja Kaivosteollisuus ry
+ 358 40 533 2848
pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi