Terrafame
Tiedote

Mineraalisektorin suhdannetilanne hyvä koronasta huolimatta – investoinnit jopa miljardi euroa

21.11.2020 klo 12.55
Mineraalialan yritysten liikevaihto on kehittynyt positiivisesti tänä vuonna ja kasvun arvioidaan jatkuvan ensi vuonna. Henkilöstömäärä on niin ikään kasvussa. Alan investoinnit nousevat noin miljardiin euroon vuosina 2021–23.

Tiedot perustuvat Kaivosteollisuus ry:n ja Mining Finland ry:n kyselyyn alan toimijoille. Kysely tehtiin loka-marraskuun vaihteessa.

Vastaajista 39 % ennusti liikevaihdon kasvavan, 29 % laskevan ja 32 % säilyvän ennallaan tänä vuonna.

Ensi vuoden tilanteesta 51 % arvioi suhdanteen pysyvän ennallaan, kun taas 7 % odottaa voimakasta kasvua, 24 % tasaista kasvua, 15 % supistumista ja 3 % voimakasta supistumista vuonna 2021.

Työllisyyden kivijalka

Alan yritysten henkilöstömäärä on kasvanut tänä vuonna 54 %:ssa ja laskenut 17 %:ssa yrityksistä. Vastaajista 52 % arvioi henkilöstömääränsä kehittyvän positiivisesti ja 14 % negatiivisesti vuonna 2021.

– Kaivostoimiala näyttäisi selvinneen tähän mennessä kohtuullisen hyvin koronaepidemiasta. Toisaalta talouden kehitykseen liittyy suuria epävarmuuksia. Metallien hinnat ovat kuitenkin säilyttäneet tasonsa melko hyvin. Uutiset toisesta aallosta lisäävät epävarmuutta, mutta rokotteen kehittäminen antaa valoa talousodotuksiin, Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela kommentoi suhdannekyselyn tuloksia.

Suomi on kyselyn mukaan houkutteleva maa myös investoinneille. Kyselyn vastausten perusteella kaivosala investoi noin miljardi euroa vuosina 2021–23.

Kaivosinvestointien lisäksi Suomi kiinnostaa myös teknologia- ja palveluliiketoiminnan investointien näkökulmasta. Mining Finlandin toimitusjohtajan Harry Sandströmin mukaan Suomi koetaan alan toimijoiden keskuudessa hyvänä ja innovatiivisena liiketoimintaympäristönä.

– Kaivosteknologian vienti on kehittynyt melko suotuisasti. Häiriöt kansainvälisissä toimitusketjuissa ovat olleet pelättyä pienemmät. Matkustusrajoitukset ovat pakottaneet yrityksiä kehittämään uusia digitaalisia ratkaisuja niin asennuksissa kuin käyttöhenkilöstön koulutuksessa. Erityisen ilahduttavia ovat kaivosalan koulutusviennin avaukset eri puolille kaivosmaailmaa, Sandström iloitsee.

Kyselyyn vastasi 16 kaivosyhtiötä, 10 malminetsintäyhtiötä, 7 teknologiatoimittajaa ja 8 alan palveluyritystä. 

Lisätietoja:

Pekka Suomela
toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry
Puh. 040 533 2848
etunimi.sukunimi @teknologiateollisuus.fi

Harry Sandström
toimitusjohtaja
Mining Finland
Puh. +358 40 070 9899
harry.sandstrom@miningfinland.com