Kaivosteollisuus ry logo
Tiedote

Sota luo sumua myös kaivosteollisuuteen koko Euroopassa

17.3.2022 klo 14.54
Suomessa kaivokset ovat toistaiseksi pyörineet normaalisti, mutta epävakaus lisääntyy sekä kaivosteollisuudessa että mineraalien jatkojalostuksessa koko Euroopassa.

Neljättä viikkoa jatkunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut valtavien inhimillisten kärsimysten lisäksi epävakautta koko maailman talouteen.

Suomessa kaivosten tuotanto on toistaiseksi toiminut hyvin ilman keskeytyksiä. On kuitenkin selvä, että Euroopassa käytävä sota vaikuttaa vielä kevään aikana monilla tavoin myös suomalaiskaivosten toimintaan.

”Metallien hintojen voimakas heilahtelu kertoo epävakaista oloista. Ennen sotaa oli nähtävissä tasaista ja vakaata kasvua. Nyt tilanne on toinen eikä näköpiirissä ole tasapainoa”, totesi Kaivosteollisuus ry:n puheenjohtaja Jani Lösönen Kaivosteollisuus ry:n hallituksen kokouksessa Kittilässä keskiviikkona.

Kaivosteollisuuden oman toiminnan kannalta akuutein huoli liittyy raaka-aineisiin, energiaan ja komponenttien saatavuuteen. Nyt etsitään vaihtoehtoisia hankintakanavia.

 

Oman tuotannon merkitys kasvaa

Raaka-aineiden tarjonnan ja kysynnän epävakaus heijastuu todennäköisesti pitkään kaivostoimintaan ja mineraalien jatkojalostukseen koko Euroopassa. Huoltovarmuus nouseekin yhä tärkeämmäksi asiaksi koko maanosassa. Suomessakin keskustellaan esimerkiksi ruokahuollon uhkakuvista. Julkisessa kaivoskeskustelussa on pääsääntöisesti unohtunut, että kotimainen kaivostuotanto osaltaan turvaa lannoitteiden tuotantoa Suomessa. Mutta samalla kriisi on tuonut esiin riippuvuuden eräiden raaka-aineiden maahantuonnista.

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry

puh. 040 533 2848