pekka_suomela-16hires.jpg

Toiminnanjohtajan katsaus: Huolet hallitusohjelmasta heränneet

22.6.2020 klo 10.39
Kaivosteollisuuden toimintaolosuhteet ovat Suomessa hyvät osaamisemme ja kallioperämme ansiosta. Alan tutkimus sekä viranomaistoiminta ovat korkealla tasolla. Uudistuneet lainsäädäntö ja lupavaatimukset ovat tiukkoja mutta vielä kuitenkin ennustettavia. Alalla on kuitenkin herännyt suuri huoli olosuhteiden muuttumisesta. Muun muassa veroratkaisuista on noussut esiin uhkakuvia, jotka toteutuessaan huojuttaisivat vakavasti kaivostoimintaa sekä siihen liittyvää mineraaliklusteria. 

Monien esillä olleiden lakimuutosten seuraukset olisivat iskuja taloudelliselle kasvulle ja työllisyydelle. Samoin ne olisivat iskuja tavoitteille pysäyttää ilmastomuutos, parantaa Suomen huoltovarmuutta ja estää kaivostoiminnan valuminen maihin, joissa ympäristö- ja työlainsäädäntö eivät ole Suomen tasolla. Etenkin Kiina on hankkinut hallintaansa paljon kaivoksia. Yhdysvallat on ollut huolissaan Kiinan roolista erityisesti kriittisten metallien haltijana. Myös EU on herännyt siihen, että metallien saatavuuden varmistaminen mahdollisissa häiriötilanteissa on tärkeää huoltovarmuuden kannalta.

Suomi on Euroopan suurvalta monien mineraalien tuottajana. Siksi Suomen on tärkeä kehittää osaamistaan elämälle tärkeiden kaivosten operoimisessa.

Suomeen olisi oikeilla päätöksillä mahdollista syntyä akkuklusteri, mikä kertoo, että kaivoksista on saatavissa uutta työtä ja kestävää kasvua tuovaa toimintaa.

Teknologiset murrokset avaavat jatkossakin alalle tilaisuuksia tuoda hyvinvointia Suomeen – valtion tarvitsee vain luoda edellytykset tilaisuuksiin tarttumiseen, kuten se on tähänkin asti tehnyt.
 
Kaivoksille on elintärkeää:

  1. Ymmärretään kaivosten merkitys kasvulle, työllisyydelle, huoltovarmuudelle sekä ilmastonmuutoksen pysäyttämiselle.  
  2. Energiaverotus pidetään kilpailijamaiden ja asiakastoimialojen tasolla
  3. Ei oteta käyttöön kaivosveroa
  4. Lupaprosessia kehitetään ennustettavaksi, jotta investointien perustana on ennakoitavat aikataulut.

Pekka Suomela
toiminnanjohtaja   
Kaivosteollisuus ry