Kaivosteollisuus ry

Tulevaisuuden kaivosteollisuuus

23.3.2021 klo 8.16

Metallien ja mineraalien tarve

Primääriraaka-aineiden merkitys ei ole katoamassa. Green Dealin kynnyksellä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on huolissaan siitä, että Kiinalla on lähes monopoli monien tärkeiden raaka-aineiden toimittajana.

Von der Leyen muistuttaa, että vihreä teknologia ja digitalisaatio ovat riippuvaisia muutamista harvinaisista raaka-aineista. Kiina toimittaa useista harvinaisista maametalleista jopa 98 prosenttia.

Mineraalivarannot

Tunnetut mineraalivarannot antavat alustavan arvion yhteiskunnan tarvitsemien metallien ja mineraalien saatavuudesta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Nykyiset varannot voivat ylläpitää useimpien metallien tuotantoa useiden vuosikymmenien ajan, ja laajentumisen ja uusien löytöjen kautta tapahtuvan potentiaalisen kasvu näyttäisi takaavan monien metallien ja mineraalien saatavuuden lähitulevaisuudessa. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että kaivostuotannon kasvattaminen tulee olemaan entistä haasteellisempaa.

Vastuullisuus- ja ESG-kysymykset tulevat olemaan yhä tärkeämpiä. Ratkaisut edellyttävät vastuullisten ja innovatiivisten louhinta- ja prosessiratkaisujen kehittämistä.
 

Kierrätyksen merkitys

Tämän päivän keskustelussa kierrätyksen merkitys nousee keskeiseksi työkaluksi luonnonvarojen kestävän käytön toteuttamiseksi. Kierrätyksen merkitys on vielä vaatimaton, mutta tulee kasvamaan esimerkiksi EV-autojen akkumateriaalien kohdalla. Toisaalta Suomessa on esimerkkejä esimerkiksi teräksen tuotannon kohdalla jo hyvin pitkälle viedystä ja tehokkaasta kierrätyksestä.
 

Resurssinationalismi ja kilpa raaka-aineista

Vaikka meillä Suomessa mineraalien arvoketju nähdään merkittävänä kasvupotentiaalina ja talouskasvu mahdollistajana, on maailmalla nähtävissä merkkejä raaka-aineista koskevasta kilpajuoksusta. EU:n raaka-ainepolitiikka on erinomainen esimerkki tästä. Samoin Kiinan talouden voimakas kasvu 2000-luvulla ja siihen liittyvä raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen. Raaka-aineilla on aina ollut ja on jatkossakin monia strategisia merkityksiä, joiden ymmärrys EU:ssa ja sitä mukaa myös toimenpiteet ovat heiveröisiä.
 

Ilmastonmuutos ja biodiversiteetti

Kaivostoiminnan kohtaamat globaalit ja lokaalit vaatimukset kasvavat. Kaivosalalla on käynnissä historiallinen murros, jota ohjaavat digitalisaatio, sähköistyminen ja kiertotalous. Yhteiskunnan ja kaivosteollisuuden tavoitteet yhdistyvät parhaiten ratkaisuilla, jotka tukevat teollisuudenuudistumista.

Vastuullisuus on Suomessa toimivalle kaivosteollisuudelle kansainvälinen kilpailuase, jonka merkitys vahvistuu yhä.

Lähiyhteistyö on tärkeä osa kaivosteollisuuden vastuullisuutta. Tällä on erityistä merkitystä siksi, että kaivosyhtiöt toimivat pääsääntöisesti syrjäisillä paikkakunnilla, joilla suuria työnantajia on niukasti.

Ilmastonmuutos ja biodiversiteetin riskit ovat isoja muutostekijöitä, joiden merkitys on murtautunut arkeemme kunnolla vasta muutaman viime vuoden aikana. Nämä suuret teemat näkyvät lainsäädännössä, rahoituksessa ja raaka-aineiden tuotannon yhteiskunnallisessa hyväksyttävyydessä.
 

Teknologian kehitys

Kaivostuotannon ja monen muunkin teollisuuden osalta teknologia on perinteisesti tarjonnut ja siltä on vaadittu ratkaisuja toiminnan tehostamiselle. Tämän rinnalle on noussut tarve saada aikaiseksi kokonaan uusia ratkaisuja, joilla vastataan myös vähähiilisyyteen tai turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Voimakkaimmin Suomessa on noussut esiin kaivosten ympäristö- ja vesikysymyksiin liittyvä teknologiapolku.

 

Pekka Suomela

toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry