Arnaud Jaegers

Tulevat kuntapäättäjät ratkaisevat uusien kaivosten kohtalon

27.5.2021 klo 13.10
Kuntien ja kaivosyhtiöiden yhteistyö on jatkossa yhä tärkeämpää. Kaivosyhtiöiltä yhteistyö edellyttää avointa viestintää ja kuntalaisten tarpeiden huomioimista.

Kuntavaalit ovat kaivosalalle tärkeä tapahtuma siksi, että valittavat valtuustot ovat seuraavat neljä vuotta yritysten keskeisiä kontakteja. Valtuustojen merkitystä kasvattanee jatkossa se, että loppuvuodesta eduskunnan käsittelyyn tuleva uusi kaivoslaki lisää todennäköisesti kunnan mahdollisuutta vaikuttaa kaivoksen perustamiseen kaavoituksella.

Nykyisissä kaivoskunnissa suhteet toimivat pääsääntöisesti hyvin. Hiljattain tehty Kaivosbarometri 2021 kertoi, että suomalaiset suhtautuvat yllättävänkin positiivisesti kaivosalaan, ja kaivospaikkakunnilla oltiin vielä hieman keskimääräistä positiivisempia.

Tästä voisi päätellä epätieteellisesti, että kansalaiset pelkäävät kaivoksen perustamisvaiheessa pahinta, mutta yllättyvät positiivisesti kaivoksen toimiessa.

Avoimelle keskustelulle on aina tarvetta

Avoin keskustelu on kaikkien suhteiden perusta. Kaivosyritysten on tärkeää viestiä projekteistaan ennen käynnistystä, sen aikana ja projektin päätyttyäkin. Tämä koskee myös alkuvaiheen malminetsintää, jolloin suurimmat pelot heräävät. Alan yritysten on tärkeä ymmärtää, että kansalaisten huolet ovat oikeutettuja, vaikka ne monissa tapauksissa ovatkin ylimitoitettuja.

Kaivosteollisuus ry julkistaa ohjeet hyvistä varauksiin liittyvistä käytännöistä. Yksi suosituksista on, että varaukset kohdennettaisiin entistä tarkemmin eikä varauksia tehtäisi varmuuden vuoksi liian suurille alueille.

Modernin kunnan mahdollistaja

Kaivos tuo kunnalle hyvinvointia montaa kautta. Kaivosyhtiö työllistää kunnissa suoraan ja alihankkijoiden kanssa jopa kolmasosan työvoimasta. Lisäksi tulevat epäsuorat työpaikat, joita syntyy muun muassa kauppaan, majoitusalalle ja liikenteeseen.

Kaivosten tuomat kunnallisverot ja kiinteistövero ovat monelle kunnalle merkittävä tulolähde. Samoin kaivosala toivoo, että mahdollisen kaivosveron tuotto menisi kaivospaikkakunnille.

Työ ja verotulot ovat perusedellytys sille, että kunnat pystyvät kehittämään palveluitaan.

Mukaan vihreään siirtymään

Kunnilta kaivosteollisuus toivoo saman kaltaisia asioita kuin muukin teollisuus: yritysmyönteisyys, hyvät yrityspalvelut, toimiva infrastruktuuri ja koulutus ovat toivelistan kärkipäässä. Näiden suhteen toimiala on myös ollut tyytyväinen.

Kuntavaalien alla ala pitää peukkua sen puolesta, että kunnanvaltuustojen yritysmyönteisyys jatkuisi. Toiveena on, että valtuustoihin nousee ihmisiä, jotka näkevät sen, että kaivosteollisuus mahdollistaa muun muassa vihreän teknologian, puhtaan veden ja digitaaliset palvelut. Samoin alalla on tärkeä rooli koko Euroopan huoltovarmuuden varmistajana.

 Kirjoittaja Pekka Suomela on Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja.