turvakypärä

Uusi kehitysverkosto vauhdittaa kaivosjätteiden hyödyntämistä

11.11.2022 klo 8.18
Business Joensuun ja Geologian tutkimuskeskus GTK:n vetämä hanke luo uusia liiketoimintaedellytyksiä kaivosalan palvelu- ja teknologiatoimittajille.

”Nyt pohdimme yritysten ja GTK:n kanssa sellaisen toiminnan käynnistämistä, jota ei toimialalla ole koskaan aiemmin tehty”, sanoo Business Joensuun kaivannaisalan asiantuntija Ilkka Nykänen.

Nykänen vetää projektia, jonka tavoitteena on käynnistää kaivoksen sivutuotteiden parempaan hyödyntämiseen keskittynyt verkostomainen palvelukokonaisuus, Outokumpu Mining Hub. Hanke toteutetaan yhteistyössä alan parhaiden yritysten kanssa Outokummussa GTK Mintec:n ympärille.

Business Joensuu ja Geologian tutkimuskeskus ovat hankkeen vetureita. Rahoitusta tulee aloitusvaiheessa Euroopan aluekehitysrahastolta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Käynnistysvaiheen jälkeen toiminnan kustannukset on tarkoitus kattaa markkinalähtöisesti, jolloin rahoituksen pääpaino muodostuu palvelujen myynnistä ja yritysten jäsenmaksuosuuksista.

”Uskon, että tähän vaiheeseen pääsemme vuoden parin sisällä”, sanoo Nykänen.

Uutta käyttöä sivukiville ja rikastushiekoille

Outokumpu Mining Hub keskittyy alkuvaiheessa kehittämään ratkaisuja kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen parempaan hyödyntämiseen sekä niihin liittyvään vesienhallintaan. Tulevaisuudessa tarjonta voi kasvaa muihinkin palveluihin.

”Nyt valitut palvelualueet ovat kaivosteollisuuden keskeisiä haasteita, joissa tulevalla Mining Hub -verkostolla on vahvaa osaamista ja kyvykkyyttä tuottaa lisäarvoa asiakkailleen, arvioi Nykänen.

Sivukivien hyötykäytön haasteena on muun muassa se, että taloudellisesti kannattava kuljetusmatka on lyhyt ja hyödyntämiskohteen on löydyttävä läheltä. Suomessa on tähän asti ollut suhteellisen hyvin käytettävissä maa-ainesten ottoon sopivia harjualueita.

Vastaavien uusien alueiden hankinta ja käyttöönotto on kuitenkin entistä haastavampaa. Hyvälaatuisen maa-aineksen saatavuus lähietäisyydeltä onkin noussut avaintekijäksi monille rakennus- ja betoniteollisuuden toimijoille.

Rikastushiekan hyödyntämisessä sen sijaan on jo muutamia kehityshankkeita, muun muassa Oulun yliopistolla, VTT:llä, GTK Mintecilla ja Otanmäki Mine Oy:llä. Uusille hankkeille on silläkin puolen runsaasti tilaa.

Palvelupaketit ja sopimukset kuntoon

Tällä hetkellä Outokumpu Mining Hub muotoilee kahden fokusalueensa ympärille palvelupaketteja, jotka osuvat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin.

Toinen tärkeä työ on päättää uuden toimintamallin organisoituminen, laatia rahoitus- ja muun muassa aineettomia oikeuksia koskevat sopimukset.

Yksityisen ja julkisen toimijan yhteistyömalli on sopimusteknisesti haastava.  Se vaatii vahvaa sopimusteknistä ja juridista osaamista. Myös yritysten keskinäinen kilpailu verkoston sisällä voi tuoda omat haasteensa.

”Olemme pyrkineet huomioimaan tämän etsimällä mukaan yrityksiä, jotka pääsääntöisesti täydentävät toisensa osaamista ja yhteistyössä voivat tuottaa parempaa palvelua kuin yksin toimien”, sanoo Nykänen.

Toiminnan käynnistäminen on tarkoitus tehdä suhteellisen rajatulla yritysjoukolla, jolla on kuitenkin uskottavuuspääomaa. Tässä vaiheessa suunnittelussa on mukana suuria yhtiöitä kuten Metso Outotec, sekä myös melko pieniä verkoston palveluihin täydentäviä ratkaisuja tuottavia yrityksiä.

Tulevaisuus näyttää kuinka hyvin uusi hub onnistuu palveluiden tuottamisessa.

”On selvää, että ainakin palveluille on olemassa todellinen tarve. Tätä ruokkii nopeasti muuttuva maailman geopoliittinen tilanne, Euroopan pyrkimys raaka-aine omavaraisuuden kasvattamiseen sekä vihreän siirtymän myötä lisääntyvä kriittisten mineraalien tarve”, sanoo Nykänen.