Kaivosteollisuus ry vaalitavoitteet
Uutinen

Gruvindustrin tillkännagav sina valmål: ”Sista tillfället att skapa en ny mineralstrategi”

8.2.2023 klo 13.09
Behovet av mineraler ökar snabbt de närmaste åren, men tillgången till dem har blivit mer osäker än tidigare. Därför är det viktigt för Finland att utarbeta en mineralstrategi som lämpar sig för den nya situationen, göra tillståndspraxis smidigare och investera i forskning och utbildning i ansvarsfull gruvdrift.

Ersättning av fossila bränslen med elektroniska lösningar samt digitalisering mångdubblar efterfrågan på många metaller. Europa har alltför länge förlitat sig på import av mineraler.  EU-länderna konsumerar ungefär en femtedel av världens mineraler, men producerar bara ett par procent.

Europeiska kommissionen och EU-parlamentet har påpekat för medlemsländerna om den överhängande bristen på råvaror redan före Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Kriget har konkretiserat hurdana konsekvenser svårigheten att leverera råvaror kan få.

”Hittills har problemen synts mer inom energisektorn, men de syns också på råvarumarknaden. Nu är det dags att även i Finland diskutera hur man tryggar behovet av mineraler innan problemen exploderar”, säger Pekka Suomela, verksamhetsledare för FinnMin.

Finland kan vara en del av lösningen

Finland har bättre möjligheter än många andra EU-länder att stärka sin egen råvaruförsörjning. Finlands berggrund innehåller unika råvarureserver. I Finlands mineralfyndigheter förekommer sammanlagt 14 kritiska råvaror som huvudsakliga värdeämnen.

”Tillvaratagande av möjligheterna förutsätter dock målmedvetet arbete. Först måste vi tillsammans upprätta en mineralstrategi som svarar på frågan om tillgång på mineraler”, säger Suomela.

Strategin bör stärka förutsättningarna för egen mineralproduktion så mångsidigt som möjligt.  Särskilt viktigt är att påskynda tillståndspraxis.

”Gruvindustrin kan inte svara på den ökade efterfrågan om tillståndsprocesserna tar upp till tio år som nu”, säger Suomela.

I takt med att produktionen växer är det viktigt att vidareutveckla gruvindustrins ansvarsfulla verksamhetsmodeller. Det gynnar miljön, medborgarna och gruvindustrins konkurrenskraft. Det är därför naturligt att stärka finansieringen av undervisning och forskning inom branchen.

En övergripande lösning

Det enda svaret på ökat mineralbehov är inte att öka den egna gruvproduktionen. Vi behöver också nya modeller för cirkulär ekonomi samt europeiskt samarbete för att säkerställa tillförlitliga leveranskedjor.

FinnMin’s valmål (endast på finska)