Uutinen

Kaivosala kartoitti kasvunäkymiä Levillä

2.11.2017 klo 0.00
Kittilän Levillä tällä viikolla 31.10. - 2.11.2017 järjestettävä kansainvälinen FEM (Fennoscandian Exploration and Mining) -konferenssi on yksi Euroopan suurimmista ja merkittävimmistä kaivos- ja mineraaliteollisuuden tapahtumista. Ympäristökuormitusta vähentävät innovaatiot etenevät kaivosteollisuudessa.

FEM kokoaa yhteen malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden, yliopistojen, tutkimuskeskusten, suurlähetystöjen sekä viranomaisten edustajia. Vuodesta 1998 alkaen joka toinen vuosi järjestettyyn konferenssiin saapui tänä vuonna yli tuhat asiantuntijaa yli 30 maasta.

Konferenssi tarjoaa rautaisannoksen tietoa Fennoskandian malmipotentiaalista, kaivostoiminnasta ja teknologioista sekä niihin liittyvistä palveluista ja tutkimuksesta. Luentojen, tietoiskujen ja näyttelyalueen lisäksi osallistujat pääsevät vierailemaan läheisillä Kittilän ja Kevitsan kaivoksilla.

FEMin järjestelykomitean puheenjohtajan Kaj Laxin mukaan FEM 2017 järjestetään kiinnostavaan aikaan.

– Malminetsintä ja kaivosprojektit ovat jälleen pääsemässä vauhtiin. Alan haasteet ja mahdollisuudet ovat molemmat kasvussa, Lax kertoo.

Fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta luo­pu­mi­nen li­sää me­tal­lien ky­syn­tää.

Mineraalien ja metallien kysyntä on lisääntynyt maailmantalouden parantuneen suhdanteen myötä. Lisäksi pidemmällä aikavälillä energiamurros ja fossiilisista polttoaineista luopuminen lisännevät metallien kysyntää massiivisesti koko maailmassa. Samalla tarve kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle kasvaa. Useat ympäristökuormitusta vähentävät innovaatiot, kuten optinen lajittelu, vesien käytön optimointi sekä työkoneiden sähköistyminen ja automaatio etenevätkin kaivosteollisuudessa.

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtajan Pekka Suomelan mukaan alan hyvä tilanne johtaa myös uusien hankkeiden käynnistämiseen.

– Keliber on esimerkiksi suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa korkealaatuista litiumkarbonaattia sähköautojen akkuihin Keski-Pohjanmaan litiumalueelta, Suomela kertoo.

Kaivosteollisuus ry on FEM 2017:n tärkeä yhteistyökumppani ja järjesti yhdessä alan pohjoismaisten yliopistojen kanssa kaivosalan opiskelijoille mahdollisuuden tutustua tapahtumaan sekä Kittilän kultakaivokseen. Paikalla oli kaiken kaikkiaan 60 opiskelijaa.

FEM 2017:n pääsponsoreita ovat Agnico Eagle Finland, Anglo American ja Boliden Kevitsa.

 

Uutinen on julkaistu myös Teknologiateollisuuden verkkosivuilla