Kaivosteollisuus ry logo
Uutinen

Kaivosten vastuullisuusarvioinnit kertovat suuresta muutoksesta

28.1.2022 klo 12.21
Monet kaivosyhtiöt ovat arvioineet omaa vastuullisuuttaan jo kolmen vuoden ajan. Ulkopuoliset arvioijat ovat nyt todentaneet tulokset.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston kehittämä vastuullisuusjärjestelmä on edennyt jälleen uuden askeleen, kun ensimmäiset kaivosyhtiöiden itsearvioinnit on nyt todennettu.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto perustettiin vuonna 2014. Verkostossa kaivosteollisuus ja sen tärkeimmät sidosryhmät ovat rakentaneet vastuullisuuden arviointiin kattavan mittariston. Mittaristo koskee vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa, luonnon monimuotoisuutta, rikastushiekan hallintaa, kaivoksen vesienhallintaa, energiatehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä, työterveyttä ja työturvallisuutta, kriisinhallintavalmiuksia sekä kaivoksen sulkemista.

Monet kaivosyhtiöt ovat arvioineet toimintaansa kolmen vuoden ajan. Tammikuussa julkistettiin riippumattomien arvioijien todentamat tulokset Pyhäsalmen, Kevitsan, Siilinjärven, Terrafamen ja Kittilän kaivoksen itsearvioinnista.

Tämän vuoden aikana tehdään lisää todennuksia, jotka julkaistaan erikseen.
 

Vastuullinen tekee enemmän kuin laki vaatii

Kaivosverkoston standardin (kaivosvastuujärjestelmän) kriteeristö on kuvattu kahdeksassa arviointityökalussa ja jokaisesta niissä on viisiportainen arviointiasteikko.

Yhtiöiden kannalta tärkeintä on ajatusta jatkuvasta kehittämisestä. Kaivosverkoston viisiportainen arviointiasteikko on tiukka. Kovimman AAA-luokan saavutti viidestä yhtiöstä vain yksi yhtiö yhden aihealueen kohdalla. Yaran Siilinjärven kaivoksen työterveys- ja turvallisuustoiminta oli kolmen A:n arvoinen.

Kriteeristö on tehty tiukaksi, jotta se loisi aidon mahdollisuuden kehittyä. Alalla on myös kovaa itsekriittisyyttä, sillä joissain kohdin yhtiöt arvioivat oman toimintansa heikommaksi kuin ulkopuolinen arvioija tulkitsi. Joissain kohdin oma arvio oli toki myös ulkopuolista valoisampi.

On tärkeä huomata, että heikoinkin tulos eli C tarkoittaa yhtiön ylittäneen lain vaatimukset kyseisellä alueella. Siksi oli erinomainen saavutus, että yhteensä 35 arviointikohteesta (viisi yritystä ja jokaisesta seitsemän arviointia) vain kolme jäi C-tasolle. Tarkemmat tulokset voi lukea täällä.
 

Arvioinnit vastaavat sidosryhmien odotuksiin

Kaivostoiminnan vastuullisuusjärjestelmä itsearviointeineen on alan yhtiöille suuri ponnistus. Se kertoo, että yhtiöt haluavat aidosti kehittää toimintaansa. Tätä korostaa se, että yhtiöt altistavat arviointinsa riippumattomien arvioijien todennettaviksi ja avaavat lisäksi arvioinnin tulokset yleisölle nähtäväksi.

”Tämä on valtava henkinen muutos, joka on jäänyt Suomessa yllättävän vähälle huomiolle. Kriittisimmät äänet puhuvat liian paljon vuosikymmenten takaisista toimintamalleista, joita ei ole ollut pitkään aikaan käytössä”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Suomela myöntää samaan hengenvetoon, että ala olisi itsekin voinut viestiä muutoksesta paremmin.