Kaivosteollisuus ry logo
Uutinen

Kaivosteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

10.12.2021 klo 9.27
Kaavoitus- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen lausuntoaika päättyi 7.12.2021. Esityksestä ehdotetaan esimerkiksi maakuntakaavan oikeusvaikutteisuuden heikentämistä, minkä Kaivosteollisuus ry näkee ongelmallisena.

Maakuntakaavoituksella ei muutoksen jälkeen pystyttäisi ohjaamaan ja yhteen sovittamaan ennakoivasti aluetalouden ja luonnonvarojen kestävän käytön kannalta keskeisiä maankäytön ratkaisuja. Kuntarajojen yli ulottuva oikeusvaikutteinen maankäytönsuunnittelu on tärkeää kaivostoiminnalle, jonka toteuttamista koskevat tarpeet ja myös vaikutukset ovat usein yksittäisten kuntien rajat ylittäviä.

Tämä ja monet muut näkemykset on otettu huomioon Kaivosteollisuus ry lausunnossa, minkä voit lukea täällä.