Keliber
Uutinen

Kansainvälinen projekti litiumioniakkujen kierrättämiseen

27.6.2018 klo 17.15
Keliber osallistuu projektiin, jonka tavoitteena on uuden litiumioniakkujen kierrätysprosessin kehittäminen ja kaupallistaminen.

Keliber osallistuu projektiin, jonka tavoitteena on uuden litiumioniakkujen kierrätysprosessin kehittäminen ja kaupallistaminen.

Litiumioniakkujen käyttö on kasvanut voimakkaasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Kasvua on vauhdittanut mobiilin elektroniikan yleistyminen. Kasvun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa sähköajoneuvojen ja stationääristen akkujen toimiessa kasvun vetureina. Litiumioniakut sisältävät erilaisia materiaaleja, kuten litiumia, kobolttia, nikkeliä, kuparia, alumiinia, grafiittia ja fluoridisuoloja. Litiumioniakkujen yleistymisen kasvattaessa näiden materiaalien kysyntää ja käyttöä, on näiden arvokkaiden materiaalien kierrätys tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.

Keliber osallistuu teollisena partnerina kansainväliseen projektiin, jonka tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa uusi litiumioniakkujen kierrätysprosessi, joka soveltuu nykyistä suurempaan volyymiin ja jolla on huomattavasti suurempi materiaalin talteenottoaste kuin nykyisillä kierrätysteknologioilla. Projektin muut teolliset yhteistyökumppanit ovat Norsk Hydro ASA projektinjohtajana, AS Batteriretur ja Glencore Nikkelverk AS. Projektin T & K-kumppaneita ovat Elkem AS Technology, IME RWTH Aachen (DE), MIMI Tech (DE), Agder University (UiA, MIL) ja NTNU (Norwegian University of Science and Technology). Projektia rahoittaa Research Council of Norway.

"Tulevaisuuden litiumkemikaalitoimittajana, jonka toiminnan perusta on kestävässä kehityksessä ja vastuullisuudessa, olemme kiinnostuneita tuotteidemme elinkaaresta ja mahdollisuuksista, joita uudet innovaatiot tarjoavat litiumioniakkujen kierrätykseen. Olemme tyytyväisiä, että olemme päässeet mukaan kansainväliseen konsortioon, jonka tavoitteena on uuden kestävän kierrätysprosessin kehittäminen ja kaupallistaminen", sanoo Keliberin tuotantojohtaja Manu Myllymäki.

Lisätietoja

Tuotantojohtaja Manu Myllymäki, puhelin 040 5309 917