Uutinen

Kevät koittaa kaivosteollisuudelle

15.5.2018 klo 9.17
Päivien piteneminen, kesäaikaan siirtyminen ja Vuorimiespäivät – varmoja kevään merkkejä kaikki.

Vuorimiesyhdistys piti järjestyksessään 75. vuosikokouksensa ja vietti perinteen mukaisesti Vuorimiespäiviä maaliskuun lopulla. Vuosikokouksen teemana oli maailmanpolitiikan ja –talouden vaikutuksen Suomen vuoriteollisuuteen. Nuo globaalit tekijät eivät totisesti tee elämästä helppoa ja ennustettavaa: juuri kun jokin osatekijä tuntuu antavan sykäyksen eteenpäin, jokin toinen asia muuttaa suuntaansa, ja nykäisee jarrut päälle positiiviselle kierteelle. Vuorimiespäivien keskusteluissa oli kuitenkin tänä vuonna optimistinen, eteenpäin katsova vire, mitä tukee kaivosviranomaisen katsaus vuoteen 2017. Tukesin mukaan malminetsintäkairaukset kasvoivat 53 % edelliseen vuoteen verrattuna, malmi- ja hyö- tykivilouhinta kasvoi 11 % ja kaivosteollisuuden investoinnit Suomessa kasvoivat 25 %. Useampikin Suomessa toimiva kaivosyhtiö on tiedottanut isoista laajennusinvestoinneista tulevina vuosina, ja Suomen kaivoskartalle piirretään kohta uusi merkki, kun Sotkamon hopeakaivos käynnistää toimintansa.

Teollisuudenalamme on siis taas nousu-uralla, mutta teemmekö nyt jotain toisin verrattuna aikaisempaan nousukauteen? Mahdollisuuksia muutokseen on paljon. Mantran lailla hoettu digitalisaatio muuttaa toimintaa väistämättä, ja on meistä itsestämme kiinni, kuinka ennakkoluulottomia olemme ottamaan käyttöön uusia toimintamalleja ja tekniikoita. Voitettavaa on paljon: ja turvallisuuden lisääntyminen ja tuottavuuden kasvu. Perinteisten teollisuusyritysten yhteistyökumppaneiden listalle päätyy yhä uudenlaisia yrityksiä, kun kivenpyörittäjät siirtävät tietoa pilviin prosessoitavaksi.

Myös sidosryhmäyhteistyössä on mahdollisuus muutokseen. Avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys ovat siinä keskeisessä roolissa. Kaivosvastuujärjestelmä on yksi työkalu, jolla kaivokset voivat avata toimintaansa. Järjestelmä myös tarjoaa kaivosyhtiöille polkuja kehittää toimintaansa eri aluilla, mikä onkin toimijoille sen paras puoli. Rima on hyvä asettaa korkealle, jotta näkyvä muutos tapahtuu. Tässäkin asiassa yhteistyöllä ja ennakkoluulottomuudella on sijansa. 

Lisääntyvä toiminta vaatisi lisää osaajia, mutta yksi asia vaivaa kaivosteollisuutta samoin kuin se vaivasi edellisen noususuhdanteen aikana: kaivosammattilaisten puute, ja mikä huolestuttavinta, kaivosalan opiskelijoiden puute. Tästä voisi järjestää innovaatiokisan: miten meidän pitäisi kertoa tästä monien mahdollisuuksien teollisuudesta, että saisimme nuoria opiskelemaan alaa? Digiloikkaan tarvitaan nuorta voimaa!

Alkuperäinen uutinen on julkaistu pääkirjoituksena 02/2018 Materia-lehdessä.
Kirjoittaja: Teija Kankaanpää