Ilmastonmuutoksen hallinta -arviointityökalun koulutus 11.10.2022
Uutinen

Koulutusta ilmastonmuutoksen hallinnasta

11.10.2022 klo 13.30

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on julkaissut osana kaivosvastuujärjestelmää uuden arviointityökalun mittaamaan kaivosten ilmastonmuutoksen hallinnan tasoa. Uusi työkalu korvaa aiemmin käytössä olleen energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa koskevan työkalun. Siirtyminen uuteen versioon tapahtuu liukuen. Uusi versio otetaan käyttöön viimeistään keväällä 2024.

Ilmastonmuutoksen hallinnan koulutus

Kestävän kaivostoiminnan verkosto järjesti jäsenyhtiöille ja todentajille koulutusta uuden työkalun soveltamiseen lokakuussa etänä ja kasvotusten. Koulutustilaisuuden alussa Matti Kahra Nordeasta kertoi hiilineutraaliudesta, energiakriisistä ja tulevista näkymistä. Työpajaosiossa osallistujat nostivat esiin kohtia arviointityökalusta, joihin kaivattiin lisäselvennystä ja tarkennusta. Havaintojen perusteella työkalua myös kehitetään edelleen.