Keliber litium
Uutinen

kytilaselvitys on tehty Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeen tueksi

27.6.2019 klo 13.20
Nykytilaselvitys on tehty Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeen tueksi

Akkuja käytetään koko ajan enemmän niin teollisuudessa kuin vapaa-ajalla, ja ne ovat tärkeässä roolissa sekä liikennesektorin että energia-alan muutoksissa. Sähköautojen yleistyminen ja erilaisten työkoneiden sähköistyminen edellyttävät erilaisia akkuratkaisuja. Sähkön varastointi taas on oleellinen osa uusiutuvan energian käyttöä. Jo ennestään pienempiä akkuja ja paristoja on käytetty lukuisissa arjen sovelluksissa.

Suomi on jo akkujen kiertotalousratkaisujen saralla edelläkävijä monilla eri sektoreilla, mutta akkujen kiertotalouspotentiaali ja kytkökset moniin eri aloihin eivät kuitenkaan ole vielä tuttuja suurelle yleisölle.

Tämä nykytilaselvitys on tehty osana Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hanketta. Ensimmäinen versio julkaistiin kesäkuussa 2018. Koska ’akkukentässä’ on tapahtunut muutoksia vuoden aikana ja toisaalta tieto ja ymmärrys akuista ja niihin liittyvistä ilmiöistä on lisääntynyt hankkeen aikana, päätettiin selvityksestä julkaista vielä toinen, päivitetty versio keväällä 2019. Päivityksen yhteydessä selvitykseen on mm. lisätty tietoa akkujen uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä sekä akkujen ja akkumateriaalien kysyntäennusteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä avattu akkuihin liittyvää termistöä. Selvitykseen on myös mahdollisuuksien mukaan lisätty ehdotuksia akkuihin liittyvistä tietolähteistä, joista ajantasaista tietoa voi löytää. 

Lataa julkaisu Sitran verkkosivuilta.