Malminetsintä
Uutinen

Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän kehitystyö etenee

12.9.2019 klo 14.43
Vastuullisuusjärjestelmän kehitystyö valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin järjestelmä julkaistaan yhtiöiden laajempaan käyttöön. Vastaavaa järjestelmää ei ole muualla maailmassa.

Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmä ja sen toimintaperiaatteet ovat osa Kestävän kaivostoiminnan verkoston laatimaa vastuullisuusjärjestelmän kokonaisuutta. Vastuullisuusjärjestelmä koostuu yhteisistä toimintaperiaatteista sekä neljästä arviointityökalusta, jotka kattavat malminetsinnän koko elinkaaren vaiheittain.   

Vastuullisuusjärjestelmän kehitystyötä on jatkettu malminetsintäyhtiöiden sekä tärkeimpien sidosryhmien vuoropuheluna ja yhteistyönä. Vastuullisuusjärjestelmän pilotointi suoritettiin kuluneen kesän aikana, jossa keskityttiin vastuullisuusjärjestelmän itsearvioinnin sisällön tarkasteluun. Pilotointityöhön osallistui eri kokoluokan malminetsintäyhtiöitä, joilla on toimintaa eri malminetsinnän vaiheissa. Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän kehitystyötä jatketaan kuluvan syksyn aikana pilotointityöstä saatujen palautteiden perusteella. Vastuullisuusjärjestelmän kehitystyö valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin järjestelmä julkaistaan yhtiöiden laajempaan käyttöön.

Vastuullisuusjärjestelmän itsearvioinnin avulla malminetsintäyhtiöt pystyvät arvioimaan malminetsinnän vastuullisuutta ja kartoittamaan toimintansa kehittämisalueita ympäristön, sidosryhmäyhteistyön sekä riskienhallinnan kokonaisuuksissa. Kehittämistyön tarkoituksena on järjestelmän kehittäminen niin että siitä muodostuu yhtiöille hyödyllinen ja ohjaava järjestelmä malminetsinnän vastuullisuuden kehittämiseen etsinnän eri vaiheissa ja osa-alueilla.

Suomessa kehitteillä oleva malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmä on ainutlaatuinen kokonaisuus ja vastaavaa järjestelmää ei ole käytössä muualla maailmassa.

Lisätietoja:

Janne Siikaluoma
puheenjohtaja, Malminetsintätyöryhmä, Kaivosteollisuus ry, puh. 040 707 7503
janne.siikaluoma@angloamerican.com