Median edustajat tutustuivat kaivosten ja metallinjalostuksen tuotantoketjuun
Uutinen

Median edustajat tutustuivat kaivosten ja metallinjalostuksen tuotantoketjuun

12.2.2020 klo 12.58
Suomen kaivosten ja metallinjalostajien klusteri on EU:n mitassa merkittävä.

Metallinjalostajat ry:n ja Kaivosteollisuus ry:n yhteisen mediaretken ensimmäinen vierailukohde oli Ovako Oy:n Imatran terästehdas.

Terästä voi kierrättää rajattomasti heikentämättä sen ominaisuuksia. Ovako käyttää terästuotannon pääraaka-aineena pelkästään kierrätysromua. Ovakon terästuotannolla pystytään siten hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia tinkimättä teräksen laadusta.

Uunin panostus menossa

Uunin panostus menossa

Vieraat näkivät, miten valokaariuuni panostetaan uudella kierrätysromulla. Sulatus tapahtuu siten, että valtavat grafiittisauvat työntyvät uuniin muodostaen sähkö- eli valokaaren kierrätysromun ja grafiittisauvojen välille.

Puhtaan sähkön hinnannousu kompensoitava

Sähkön hinta on keskeinen kustannustekijä metallinjalostuksessa. Kierrätysromun sulatus Imatran tehtaan uunissa kuluttaa tunnissa sähköä omakotitalon vuosikulutuksen verran.

Sähkö on Suomessa yli 80-prosenttisesti päästötöntä. Päästökaupan aiheuttamaa sähkön hinnannousua kompensoivan päästökauppakompensaation jatko on tärkeää suomalaisen terästuotannon ja ilmaston kannalta. Aasialaisen teräksen hiilijalanjälki on moninkertainen suomalaiseen tuotantoon verrattuna eikä heillä ole päästökauppaa vastaavaa kustannuslisää.

Seuraava kaivos- ja metalliklusterin vierailukohde oli teräksen käyttäjä, Outotec Oyj Lappeenrannassa. Toimipiste siirtyi Outotecille yrityksen ostettua lappeenrantalaisen suodatinvalmistaja Laroxin liiketoiminnan ja tuoteportfolion noin 10 vuotta sitten.

Lappeenrannassa valmistettavilla huippuunsa kehitetyillä suodattimilla on teollisuudessa useita käyttökohteita - mm. kaivos- ja kemianteollisuudessa. Retkeläiset tutustuivat myös teknologiakeskukseen, jossa kehitetään erilaisia nesteen ja kiintoaineen erotuksen sekä raaka-aineiden uusiokäytön ratkaisuja. Yritys hyötyy tuotannon ja tutkimuksen läheisyydestä, jota täydentää vielä tuotteisiin liittyvä palveluliiketoiminta.

100 vuotta kaivostoiminaa Lappeenrannassa

Retken kolmas vierailukohde oli Nordkalkin Ihalaisen kaivos Lappeenrannassa. Kaivoksen päätuotteet ovat kalkki, kalkkikivijauheet ja wollastoniitti. Kalkkikivituotteita käytetään monilla teollisuuden aloilla, kuten metalliteollisuudessa ja kaivoksissa sekä sellu- ja paperiteollisuudessa. Lisäksi kalkkituotteita käytetään esimerkiksi vedenpuhdistuksessa. Wollastoniitti taas on suosittu raaka-aine muun muassa muoveissa, maaleissa, pinnoitteissa ja keramiikkamateriaaleissa.

Kalkkia käytetään mm. vesien puhdistamiseen ja savukaasujen käsittelyyn.

Kalkkia käytetään mm. vesien puhdistamiseen ja savukaasujen käsittelyyn.

Lappeenrannassa kaivostoiminta alkoi jo vuonna 1910. Esiintymä on laaja ja kaivosta laajennetaan lähivuosina, joten toiminta jatkuu vielä pitkään. Esiintymän kalkkikivi on syntynyt noin kaksi miljardia vuotta sitten, kun alue sijaitsi vielä päiväntasaajan leveysasteilla.