Jäteopas
Uutinen

Opas kaivannaisjätteiden hallintaan julkaistu – koulutusta tulossa

18.6.2020 klo 14.34

Kesäkuun alussa ympäristöministeriö julkaisi Geologian tutkimuskeskuksen ja Kainuun ELYn yhteistyössä laatiman oppaan kaivannaisjätteiden ja jätealueiden hallinnasta. Opas perustuu kaivannaisjätteiden EU-komission julkaisemaan vertailuasiakirjaan Best Available Techniques Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries, ja siinä esitellään parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja niiden soveltamista kaivannaisjätteiden ja jätealueiden sekä niiden hallinnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kaivostoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Oppaassa on otettu huomioon kansalliset ohjeistukset, oppaat ja lainsäädännöt. 
 
Oppaan voi käydä lataamassa täältä: Opas kaivannaisjätteiden hallinnan MWEI BREF -vertailuasiakirjan parhaita käyttökelpoisia tekniikoita koskevien päätelmien soveltamiseen.
 
Oppaasta tullaan myöhemmin järjestämään koulutusta. Mikäli tahdot antaa oman näkemyksesi tulevien koulutusten aihepiireistä, voit olla yhteydessä KT ry:n ympäristöasiantuntija Hanna Lampiseen, joka kokoaa näkemykset ja toimittaa ne edelleen Kainuun ELYlle: hanna.lampinen(at)teknologiateollisuus.fi, puh. 040 687 0460.