laurel and michael evans
Uutinen

Vastuullisesti tuotettujen metallien alkuperä on tiedossa

21.8.2020 klo 14.37
Olemme kuluttajina kiinnostuneita ruuan ja vaatteiden alkuperästä ja kestävästä tuotannosta. Suomessa ja EU:ssa keskustellaan yhä enemmän myös teollisuustuotteilta vaadittavasta vastuullisuudesta. Alkuperäkeskustelu tulee jatkossa laajenemaan myös kaivos- ja metalliteollisuuteen.

OMS

Suomessa kaivosten, metalliteollisuuden ja meriteollisuuden tuotanto on kansainvälisesti vertailtuna vähäpäästöistä ja kestävää. Jos ja kun EU-tasolla vahvistetaan ja laajennetaan vaatimusta vastuullisuudesta, se tietää hyvää teollisuudellemme.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa meriteollisuus on suuri ostaja SSAB Raahen teräslevytuotteille, joiden hiilijalanjälki kestää kansainvälisen vertailun. Lisäksi päästöt pienenevät tulevaisuudessa hurjasti muun muassa vetypelkistykseen perustuvan uuden tuotantoteknologian myötä.

Kaivosteollisuudessa taas vastuullisen tuotannon eräs ulottuvuus on alkuperän jäljitettävyys. Suomessa toimiva kaivosteollisuus uskoo jäljitettävyyden nousevan isoksi kilpailutekijäksi lähivuosina. Kuluttaja halunnee tulevaisuudessa tietää esimerkiksi polkupyöränsä metallien alkuperän ja tuotantotavan, mikä onnistuu Suomessa aina kaivokselle asti.

Kaivokset, terästeollisuus ja meriklusteri ovat merkittävä osa suomalaista vientiteollisuutta.

Kestävä tuotanto ei synny itsestään, vaan sen toimintaedellytyksistä täytyy pitää huolta. Yritystoiminnan on aina oltava sekä vastuullista että kannattavaa. Lisäksi koronaepidemia osoitti, kuinka tärkeää on huolehtia huoltovarmuudesta maailmassa, jossa suuret maat käyttävät jopa häikäilemättömiä keinoja kriisin hetkellä.

Kaivos- ja metalliteollisuudessa energian ja erityisesti sähköenergian osuus tuotantokustannuksista on erittäin merkittävä, parhaimmillaan noin 40 prosenttia. Prosessien sähköistäminen on erityisesti Suomessa paras tapa saavuttaa 2035 hiilineutraalius, koska sähköntuotantomme on jo nykyisin lähes hiilidioksidivapaata.

Vähäpäästöisyys ei kuitenkaan anna kilpailuetua maailmanmarkkinoilla, koska kansainvälisen kaupan säännöt mahdollistavat runsaspäästöisten metallien polkutuonnin Eurooppaan. Tästä syystä Suomen energiaverotusta on uudistettava laskemalla sähkövero Ruotsin tasolle EU-minimiin koko teollisuudessa kaivosteollisuus mukaan lukien. Samalla tulee jatkaa teollisuuden sähkökompensaatiota, jolla mahdollistetaan kilpailukyky hiilisähköllä tuotettuja tuotteita vastaan.

Suomi on useiden mineraalien ykköstuottaja EU:ssa, koska kallioperämme on rikas. Kaivokset, terästeollisuus ja meriklusteri ovat merkittävä osa suomalaista vientiteollisuutta.

Vahvistamalla EU:n ympäristölainsäädäntöä ja ulottamalla se soveltuvin osin koskemaan myös tuontia tehostamme ilmastonmuutoksen torjuntaa ja lisäämme samalla työllisyyttä ja Suomen hyvinvointia.

Pekka Suomela
toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry

Kimmo Järvinen
toimitusjohtaja, Metallinjalostajat ry

Teppo Virta
aluetoiminnan johtaja, Teknologiateollisuus ry
 

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Turun Sanomissa 2.8.2020.