Keliber

Vastuullisuus on yhä merkittävämpi kilpailuase kaivosalalle

11.8.2021 klo 8.58
Asiakkaat ja sijoittajat arvioivat yhä enemmän kaivosyhtiöitä sen mukaan, kuinka vastuullista yhtiöiden toiminta on.

Maineestaan huolehtivat yritykset arvoivat yhä tarkemmin, keneltä ne raaka-aineitaan ostavat. Vastuullisuus onkin noussut merkittäväksi kilpailuaseeksi globaalissa kisassa. Tämä voi olla vahvuus etenkin pohjoismaisille toimijoille, joille vastuullisuus on tähänkin asti ollut luonteva osa toimintaa.

Vastuullisuuden merkittävyydestä kilpailussa kertoo paljon, että Kaivosteollisuuden ja Mining Finlandin järjestämä vastuullisuusseminaari veti alkukesällä 130 alan ihmistä. Seminaarissa omasta vastuullisuusstrategiastaan kertoivat Metso Outotecin kehitysjohtaja Piia Karhu ja Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Metso Outotecilla vastuullisuuden keskeinen lähtökohta on auttaa ratkaisuillaan asiakkaita vähentämän päästöjään ja lisäämää tehokkuuttaan.

Terrafamella puolestaan vastuullisuus tarkoittaa, että tuotantoprosessi on energiatehokas, nikkelituotannon hiilijalanjälki on toimialan pienin ja integroitu tuotantoprosessi mahdollistaa materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen prosessin sisällä.

Kaivokset tärkeitä ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä

Kaivosalalla on elintärkeä rooli ilmastonmuutosta hidastavan teknologian tuottamisessa. Monien metallien kysyntä kasvaa nopeasti sähköautojen, aurinkopaneelien ja elektroniikan kulutuksen vauhdissa. Samaan aikaan alaan liittyy vanhoja imagohaasteita.

Viestintäyhtiö Tekirin Sini Harkki totesikin vastuullisuuseminaarissa, että kaivosteollisuudella on paikka olla osana suurta positiivista muutosta, mutta muutos tuo mukanaan entistä vahvemmat paineet toimia vastuullisesti kautta linjan.

Vastuullisuusosaamista tarvitaan yritysten hallituksissa

Pohjoismaisilla yrityksillä on etumatka vastuullisuuskisassa, mutta tuo etu voi kuitenkin kutistua nopeasti. Rahoittajien ja asiakkaiden vaatimukset ovat johtaneet isoihin muutoksiin monen kansainvälisen kaivosyhtiön hallituksessa.

Esimerkiksi brasilialaisen kaivosyhtiö Valen 13 hengen hallitukseen nousi keväällä seitsemän uutta jäsentä, joilla on huomattava kokemus ESG-asioista. Samalla tavoin moni muu kaivosyhtiö on nostanut kuluneen vuoden aikana hallitukseensa tai johtoryhmäänsä ESG-kysymysten asiantuntijoita.

Vastuullisuus on monipuolista

Sveitsiläisen rahastoyhtiö Konwavenin toimitusjohtaja Erich Meier esitteli rahaston sijoituspolitiikkaa Kaivosteollisuuden vastuullisuuseminaarissa.

  • ESG -kriteereillä ja CO2-päästöillä mitaten hyvin menestyvät yritykset tuottavat keskimääräistä paremmin.
  •  Laatuyhtiöt toimivat pääosin geopoliittisesti turvallisissa maissa ja niillä on vähän velkaa, alhaiset tuotantokustannukset ja hyvä johto.
  • Hyvän ESG-reittauksen omaavien yhtiöiden osakkeiden hintavaihtelut ovat muita pienempiä ja ne suojaavat muita paremmin markkinariskeiltä.

Konwaven ajattelussa korostuu ESG:n kokonaisvaltaisuus.

Eniten kehitettävää kaivosteollisuudella on dialogissa sidosryhmien kanssa, mikä on yksi osa ESG:n sosiaalista pilaria. Kestävän kaivostoiminnan verkosto on tehnyt tärkeää työtä tällä alueella.

Verkoston toimintaa esitteli Kaivosteollisuuden ja Mining Finlandin seminaarissa puheenjohtaja Hannele Pokka, joka tiivisti kuusi vuotta toimineen verkoston saavutuksiksi muun muassa monien standardien ja työkalujen kehittämisen.

Verkoston kehittämä kaivosvastuujärjestelmä motivoi jäseniä kehittämään toimintaansa ja parantaa samalla yhtiöiden riskienhallintaa. Kaivosvastuujärjestelmä koostuu yhteisistä toimintaperiaatteista sekä kahdeksasta arviointityökalusta, jotka kattavat kaivostoiminnan koko elinkaaren.

Kaikenlainen raportoinnin ja avoimuuden kehittäminen on kaivosyhtiöille tärkeää, koska se lisää rahoittajien, asiakkaiden ja koko yhteiskunnan luottamusta toimialaa kohtaan.