Malminetsintä edellyttää paljon lupia

Malminetsintä edellyttää paljon lupia

luvat
Malminetsintä on monivaiheinen prosessi ja edellyttää monia lupia. Matkan varrella tieto mahdollisen löydöksen sijainnista tarkentuu asteittain.

Ensimmäiseksi malminetsijä arvioi olemassa olevaa geologista tietoa. Suomessa GTK:n maanlaajuiset kartoitus- ja geotietoaineistot ovat tärkeä ensivaiheen työkalu. 

Tunnusteluvaiheessa etsijät jalkautuvat maastoon ottamaan kivinäytteitä maan pinnalla olevista kallioista ja siirtolohkareista. Tässä vaiheessa työkaluksi riittää vasara.

Jos alue vaikuttaa kiinnostavalta, yhtiö voi hakea alueelle varausta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta Tukesilta. Kaksivuotinen varaus antaa yksinoikeuden etsiä malmia, mutta ei perustaa kaivosta. Varaus oikeuttaa näytteiden ottamiseen, mutta ei esimerkiksi kairaukseen. Varaus ei myöskään anna oikeutta rajoittaa muiden liikkumista alueella.

Kun yhtiö haluaa tehdä syväkairausta tai muita järeämpiä tutkimuksia, sen on haettava malminetsintälupa Tukesilta. Lupa on voimassa neljä vuotta, minkä jälkeen yritys voi hakea jatkolupia jopa 15 vuoden ajan.

Varsinaiseen kaivostoimintaan yhtiö tarvitsee Tukesilta kaivosluvan ja kaivosturvallisuusluvan. Lisäksi yhtiö tarvitsee monia muita lupia, kuten ympäristöluvan ympäristöviranomaiselta.

Kaivos tarvitsee varausta pienemmän alueen

Malmin etsintäprosessin aikana tieto mahdollisesta esiintymästä tarkentuu koko ajan. Varausvaiheessa yhtiöllä on vielä tarkentumaton kuva esiintymästä, joten varaus tehdään laajalle alueelle.

Malminetsintälupaa haettaessa kuva on jo kohdentuneempi, joten etsintälupa koskee varausta pienempää aluetta.

Mikäli yhtiö hakee kaivoslupaa, on sillä jo tarkka kuva esiintymästä. Siksi myös kaivoslupa koskee pienempää aluetta kuin etsintälupa.

 

Lisätietoa aiheesta

Tukes - Kaivostoiminta

Kaiva.fi - Malminetsintä