Mineraalien kysyntä kasvaa ainutlaatuisen nopeasti

Energiasiirtymä ja digitalisaatio moninkertaistavat monien mineraalien kysynnän.

Vihreä siirtymä lisää metallien tarvetta ennennäkemättömällä voimalla. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täyttäminen kaksinkertaistaa metallien kysynnän vuoteen 2050 mennessä nykyiseen verrattuna.

METALLITARPEEN KASVATTAJAT

Liikenteen sähköistyminen, akut, aurinkovoima ja tuulivoimalat lisäävät roimasti metallien tarvetta. Kehitys on välttämätön, jotta voimme vähentää riippuvuuttamme fossiilisesta energiasta. Suurimmat tavoitteet omavaraisuuden kasvattamisessa ovat aurinkovoimassa ja akkuteknologiassa.

Euroopan tavoite on vahvistaa omavaraisuutta monien kriittisten teknologioiden valmistuksessa. Ellemme tee mitään, riippuvuutemme muista maista tulee syvenemään.

Kierrätyksen lisääminen hidastaa mineraalien kasvuvauhtia. Metallien kierrätystä voidaankin lisätä merkittävästi. Se ei kuitenkaan poista uuden tuotannon tarvetta.