Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Kaivosala kohtasi kuntalaisten huolia Pohjois-Suomessa

Kaivosalan toimijat ja kansalaiset keskustelivat tiiviisti kolmella paikkakunnalla keskustelukiertueella.

Kaivosalan edustajat ja kuntalaiset kohtasivat keskustelukiertueella Rovaniemellä, Sodankylässä ja Sotkamossa syyskuun loppupuolella.

Kiertueen järjestivät Kestävän kaivostoiminnan verkosto, kunnat ja Lapin liitto. Keskusteluun nähtiin tarvetta, koska malminetsinnän ja kaivostoiminnan odotetaan lisääntyvän vihreän siirtymän ja geopoliittisten huolien kasvun takia. Kaivoksia koskeva keskustelu on tiivistynyt, ja Kestävän kaivostoiminnan verkoston tehtävä on edistää rakentavaa keskustelua osapuolten välillä.

Vaikka keväällä tehty Kaivosbarometri 2022 kertoi valtaosan suomalaisista suhtautuvan kaivostoimintaan erittäin positiivisesti, nousevat kansalaistapaamisissa esiin etenkin murheet ja kritiikki.

”Harvemmin tällaisiin tilaisuuksiin tullaan kannustamaan. Siksi kohtaamisia järjestetäänkin, että voitaisiin edistää avointa ja aitoa vuoropuhelua”, sanoo Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri Kimmo Collander.

Toki tilaisuuksissa oli paikalla myös niitä, jotka näkivät sekä kaivostoiminnan hyödyt alueen taloudelle että alan merkityksen yhteiskunnan sähköistämisessä ja vihreän teknologian mahdollistajana.

Keskustelua poronhoidosta ja ksantaateista

Eri alueilla kansalaisia kiinnostivat osin eri teemat. Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa kaivostoiminnan vaikutuksia poronhoitoon sekä ksantaattien vaikutuksia vesistöihin.

Rovaniemellä keskustelussa oli edustajat malminetsintäyhtiö Mawsonilta, Suhanko-kaivoshankkeesta, Latitude 66 Cobalt Oy:ltä ja Hannukainen Minging Oy:ltä. Sodankylässä edustettuina olivat Boliden Kevitsa Mining Oy, AA Sakatti Mining Oy sekä Rupert Resrources Oy, joka vastaa Ikkarin ja Pahtavaaran kaivoshankkeista. Sotkamossa tilaisuuksissa olivat Terrafame Oy ja Sotkamo Silver Oy.

Vastuullisen kaivostoiminnan verkosto on neutraali foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Verkosto tuottaa ja ylläpitää erilaisia vastuullisuustyökaluja, joita yhtiöt voivat käyttää koko kaivostoiminnan elinkaaren suunnittelusta kaivoksen sulkemiseen.

Kaivosvastuu.fi -sivustolta löytyy muun muassa yhtiöiden vastuullisuusraportit sekä puolueettomien arvioijien arviot yhtiöiden vastuullisuudesta. Yhtiöitä arvioidaan kahdeksalla mittarilla niin, että arviot ovat myös keskenään verrannollisia.

Mutta mikä sitten oli kattavan kiertueen merkittävin anti?

”Tilaisuuksissa näki, että tarvetta tällaiselle keskustelulle todella on ja monta väärinkäsitystä tuli oiottua varmaankin puolin ja toisin. Tulemme todennäköisesti järjestämään näitä jatkossakin”, sanoo Kimmo Collander.