TSM Suomi

Rikastushiekka

Kaivosalan vastuullisuutta seurataan ja kehitetään kansainvälisen Towards Sustainable Mining -standardin avulla. Standardin toimeenpanon tarkoituksena on kirittää toimialaa ottamaan käyttöön ja kehittämään entistä vastuullisempien toimintatapoja. Kaivosvastuu-työkalut eli yhteiskuntavastuuraportointi ja vastuujärjestelmät ovat kehitetty yhdessä Kestävän kaivostoiminnan verkoston kanssa.

Löydät yhtiöiden raportit osoitteesta kaivosvastuu.fi

Towards Sustainable Mining (TSM) on maailmanlaajuisesti tunnustettu kaivosalan vastuullisuusstandardi. Siihen sitoutuneet yhtiöt noudattavat luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita.

Kaivosyhtiöt voivat arvioida, seurata ja kehittää omaa toimintaansa kahdeksan TSM:n arviointityökalun avulla. Arviointityökalut luovat perustan myös ulkoiselle todentamiselle, jota tehdään joka kolmas vuosi. Tulokset julkaistaan vuosittain kaivoskohtaisesti. Raportointi mahdollistaa sen, että eri sidosryhmät ja lähialueiden asukkaat voivat seurata tietyn kaivoksen toimintaa.

Lisätietoja Towards Sustainable Mining -standardin virallisilla verkkosivuilla.