Teknologiateollisuuden biodiversiteettiohjelma: Tavoitteena turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta

Teknologiateollisuus julkaisi viime vuoden alussa biodiversiteettiohjelman vuosille 2021-2050. Työn pohjana on ollut Teknologiateollisuuden sitoutuminen EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteeseen, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus on lähtenyt toipumaan vuoteen 2030 mennessä.

Teknologiateollisuus muodosti työn tueksi jäsenyritysten biodiversiteettiasiantuntijoista ydinryhmän. Ydinryhmän jäsenistä puolet, puheenjohtaja mukaan lukien, ovat myös asiantuntijoita Kaivosteollisuus ry:n jäsenyrityksissä.

Pääset täältä lukemaan Teknologiateollisuuden uutisen asiasta ja sivun lopusta löydät linkit biodiversiteettiselvitykseen, biodiversiteettilinjauksiin, tavoitteisiin vuosille 2021 – 2050 sekä etenemismalliin yrityksille.