Ilmakuva Bolidenin Kevitsan kaivoksesta

Kaivostoiminta nousee arvoonsa

Eurooppa on luottanut liian pitkään siihen, että raaka-aineita saa tuoduksi muualta. Huoli metallien saatavuudesta on herättänyt jo Euroopan komission. Toivottavasti myös Arkadianmäki herää seuraavalla vaalikaudella.

Suomelle uusi mineraalistrategia, lupakäytäntöjen sujuvoittaminen ja vastuullisen kaivostoiminnan koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen, siinä Kaivosteollisuus ry:n kolme vaalitavoitetta, joilla on jopa poikkeuksellisen hyvät edellytykset toteutua.

Tavoitteiden toteutumista voisi vauhdittaa se, että Euroopan komissio ja EU:n parlamentti ovat herätelleet jäsenmaita uhkaavaan raaka-ainepulaan. Herättelylle on vahvat perusteet, sillä EU-maat kuluttavat noin viidenneksen maailman mineraaleista, mutta tuottavat niistä vain pari prosenttia.

Jokainen ymmärtää, kuinka hankala yhtälö on. Yhtälön tekee erityisen hankalaksi se, että fossiilisten polttoaineiden korvaaminen sähköisillä ratkaisuilla sekä digitalisaatio moninkertaistavat useiden metallien kysynnän lähivuosina. Samaan aikaan Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, kuinka haavoittuva raaka-ainehuoltomme on.

Olisi hienoa nähdä, jos näkisimme keväällä raaka-ainevaalit. Se tarkoittaisi sitä, että vaalikeskusteluissakin pohdittaisiin, miten Suomi turvaa raaka-aineiden saannin. Keskustelulle olisi perusteita, sillä raaka-ainehuollon vaarantumisella voisi olla suuria yhteiskunnallisia seurauksia.

Suomi voi olla osa ratkaisua

Suomella on monia muita EU-maita paremmat mahdollisuudet vahvistaa omaa raaka-ainehuoltoaan. Suomen kallioperästä löytyvät ainoalaatuiset raaka-ainevarannot. Suomen mineraaliesiintymissä on kaikkiaan 14 kriittistä raaka-ainetta pääarvoaineena.

Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin päämäärätietoista työtä.

Ensimmäiseksi meidän on yhdessä laadittava mineraalistrategia, joka vastaa kysymykseen mineraalien saatavuudesta. Strategian tulisi vahvistaa oman mineraalituotantomme edellytyksiä mahdollisimman monipuolisesti.

Erityisen oleellista on lupakäytäntöjen nopeuttaminen. Vuosikausien lupaprosessit vaikeuttavat yhtiöiden toimintaa ja raaka-ainehuollon turvaamista kohtuuttomasti.

Samaan aikaan on järkevää kehittää edelleen kaivosteollisuuden vastuullisia toimintamalleja. Siitä hyötyvät ympäristö, kansalaiset sekä kaivosteollisuuden kilpailukyky. Siksi on luonnollista vahvistaa kaivosteknologian opetuksen ja tutkimuksen rahoitusta.

Tavoitteena tulee olla kokonaisvaltainen ratkaisu

Oman kaivostuotannon lisääminen ei ole ainoa vastaus mineraalitarpeen kasvuun. Tarvitsemme myös uusia kiertotalouden malleja sekä eurooppalaista yhteistyötä luotettavien toimitusketjujen varmistamiseksi. Siksi on etsittävä mahdollisimman kokonaisvaltaista ratkaisua.

Lisää Kaivosteollisuuden vaalitavoitteista täällä.

Pekka Suomela
Toiminnanjohtaja 
Kaivosteollisuus ry

 

Kirjoitus on ilmestynyt ensimmäisen kerran Materia-lehdessä.