aurinkoenergia

Vanhoista kaivosalueista aurinkosähköpuistoja

Nivalaan ja Pyhäjärvelle rakennetaan yhteensä 75 megawatin aurinkopuistot käytöstä poistetuille kaivosalueille. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle EU-avustusta 12,1 miljoonaa euroa.

Hanke sisältää kahden aurinkopuiston rakentamisen yhteensä noin 160 hehtaarin alueelle. Alueen koko vastaa noin 220 jalkapallokenttää. Puistot tulevat koostumaan noin 120 000 aurinkopaneelista. Aurinkopuistot ovat yhteisteholtaan noin 75 megawattia, ja ne tuottavat yli 65 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä vuosittain. Sähkön tuotanto vastaa esimerkiksi 26 000 kerrostalokaksion tai 4 300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Tuotanto myydään Lumme Energian aurinkosähköasiakkaille Suomeen. Lisäksi aurinkopuistojen yhteyteen rakennetaan yhteensä 7,5 MW sähkövarastot. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 61 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 12,1 miljoonan euron elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen tuen, joka on ehdollinen Euroopan komission hyväksynnälle. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin ja Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa Pyhäjärven Callio-nimisellä entisellä kaivosalueella sekä Nivalan kaupungin ja Hituran kaivosalueen omistajan kanssa Nivalassa. 

Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Skarta Energy sekä Solarigo Systems Oy, jotka ovat perustaneet hankeyhtiön Callio-Hitura Solarpark Oy hankkeen toteuttajaksi. Callion ja Hituran hanke on ensimmäinen yhtiöiden yhteistyön myötä rakennettava kokonaisuus. Hankkeessa saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää myöhemmin kaivosteollisuuden uusiutuvan energian hankkeissa Suomessa ja ulkomailla.