Suurennuslasi sinisellä taustalla
Tiedote

Suomalaiset Kaivosbarometrissa: Olemme liian riippuvaisia Kiinan ja Venäjän mineraaleista

Suomalaiset ovat huolissaan itäriippuvuudesta mineraalien saamisessa. Vain seitsemän prosenttia kansalaisista jättäisi Euroopan mineraalihuollon tuonnin varaan. Tulokset käyvät ilmi tämän vuoden Kaivosbarometrista.

“Suomalaisilla on realistinen kuva kaivostuotteiden tarpeellisuudesta, ja valtaosa näkee, että meidän on viisasta tehdä osamme omavaraisuuden varmistamisessa”, tiivistää Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela Taloustutkimuksen tekemän selvityksen tulokset.
 

Suomi on liian riippuvainen Kiinan ja Venäjän kaivosteollisuuden tuotteista

 

Suomalaisista 72 prosenttia näkee, että Suomi ja Eurooppa ovat liian riippuvaisia Kiinan ja Venäjän kaivosteollisuuden tuotteista. Eri mieltä väitteestä on vain seitsemän prosenttia vastaajista.

Seitsemän prosenttia arvioi myös, että Euroopassa ei tarvita kaivoksia, koska raaka-aineita voi tuoda muualtakin. 74 prosenttia vastaajista ei jättäisi raaka-ainehuoltoa tuonnin varaan.

”Kansainvälisen konsulttiyhtiö PwC:n julkaisema raportti ilmastoriskien vaikutuksesta raaka-ainetuotantoon tukee kansalaisten näkemystä. Raportin mukaan ilmastonmuutos vaarantaa monien kriittisten raaka-aineiden toimitusketjut, jotka perustuvat keskitettyyn tuotantoon”, sanoo Suomela.

Niukasti tietoa kaivostuotteiden jatkojalostuksesta kotimaassa

Kaivosbarometri jalostus

Suomalaisilla on barometrin mukaan niukasti tietoa siitä, missä Suomessa tuotetut mineraalit jalostetaan eteenpäin. Joka viides vastaaja arvioi, että lähes kaikki Suomessa kaivoksissa tuotettu mineraali viedään ulkomaille jalostettavaksi. Puolet kansalaisista ei ota kantaa asiaan.

Todellisuudessa noin 90 prosenttia maassamme tuotetuista metalleista jalostetaan Suomessa. Lisäksi Suomi tuo noin neljä kertaa enemmän metallisrikasteita kuin vie.

”Myöskään poliittisilla päättäjillä ei ole aina selvää, kuinka merkittävä rooli kotimaisella raaka-aineella on valmistavassa teollisuudessa. Tämä voi johtaa kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä heikentäviin päätöksiin, jotka vaikeuttavat pitkällä tähtäimellä teollisuuden raaka-ainehuoltoa ja Suomen kykyä vauhdittaa vihreää siirtymää”, pohtii Suomela.

Suomessa tuotetun kaivosteknologian merkitys tunnetaan

Kansalaiset näyttävät tuntevan Suomen paremmin kaivosteknologian tuottajana kuin kaivostuotteiden jalostajana. Yli puolet vastaajista tunnistaa, että Suomessa tuotetulla kaivosteknologialla on ratkaiseva rooli kaivosalan ympäristöystävällisyyden kehittämisessä.

”Suomeen on syntynyt kaivosteollisuuden ympärille yli 200 alan teknologiatoimittajaa, joista monet ovat kansainvälisiä edelläkävijöitä”, sanoo Suomela.

Alan tutkimusta ja opetusta löytyy yli kymmenestä tutkimuslaitoksesta ja yliopistosta sekä lisäksi ammattikorkeakouluista ja ammattioppilaitoksista.

Lisätietoja

Pekka Suomela
Toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry
Puh. 040 533 2848
pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi

Näin tutkimus tehtiin:

  • Kaivosteollisuus ry teetätti kansalaisten mielipiteitä mittaavan Kaivosbarometrin jo neljättä kertaa.
  • Tutkimus on toteutettu puhelinhaastatteluina osana viikoittaista Taloustutkimuksen Telebus –kuluttajatutkimusta.
  • Haastattelut toteutettiin 4.-12.3.2024 välisenä aikana.
  • Tutkimus tehtiin valtakunnallisesti Ahvenanmaata lukuun ottamatta, ja siihen vastasi 1007 henkilöä.
  • Vastaajista 51 prosenttia oli naisia ja 49 prosenttia miehiä.

Liitteet

Kaivosbarometri 2024