Työntekijöitä kaivostyömaalla
Tiedote

Kaivosteollisuus ry:n EDI-työkalu on nyt julkaistu

Yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja osallistamisen edistäminen ja ylläpitäminen vaatii toimia ja sitoutumista. Uusi työkalu on suunniteltu opastamaan kaivosalan yhtiöitä jatkuvaan parantamiseen EDI-teemoissa ja mittaamaan oman toimintansa kehitystä.

Kaivosteollisuus ry:n kokoama EDI*-työryhmä on valmistellut Yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja osallisuuden toimintaperiaatteet ja arviointityökalun täydentämään TSM Suomi -kaivosvastuujärjestelmää. Anna Sundquistin johtama työryhmä aloitti työnsä vuoden 2023 alussa ja kuuli eri sidosryhmiä työkalun sisällöstä sen valmistelun aikana. Työkalu pohjautuu kansainväliseen Towards Sustainable Mining -standardiin ja on yhdenmukainen Mining Association of Canadan kehittämän arviointityökalun kanssa.

Työntekijöiden yhdenvertaisella kohtelulla on keskeinen rooli kaivosteollisuuden menestyksessä. EDI-työkalun tarkoituksena on auttaa alan yhtiöitä esimerkiksi parantamaan työntekijöiden työssä viihtymistä ja pysymistä sekä houkuttelemaan uusia osaajia alalle. Yhdenvertaisuuden edistäminen on myös keskeinen osa alan sosiaalista vastuuta.

”Tänään julkaistu työkalu antaa meille mahdollisuuden entistä paremmin tunnistaa ja ennakoida vähemmistöjen mahdollisesti kohtaamia haasteita. Asioista keskustelu edistää avointa kulttuuria ja auttaa meitä tiedostamaan ja jakamaan alalla jo vallitsevia parhaita käytäntöjä sekä nostamaan niitä myös sidosryhmiemme tietoisuuteen.”, Boliden Kevitsan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anna Sundquist toteaa.

Yhtiöiden EDI-työn kehityksestä tullaan raportoimaan julkisesti TSM Suomi -kaivosvastuujärjestelmän kautta. Yhtiöiden ensimmäinen itsearviointitulosten raportointi tapahtuu vuonna 2026, jolloin yhtiöt raportoivat vuodesta 2025. Arviointitulosten ulkoinen todentaminen tehdään kolmen vuoden välein.

*EDI = Equitable, Diverse, and Inclusive Workplaces

Yhdenvertainen ja monimuotoinen kaivosala -esite >>

Protokollat löytyvät jatkossa kaivosvastuu.fi-sivustolta >>

Lisätietoja:

Anna Sundquist, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Boliden Kevitsa Mining Oy
anna.sundquist(at)boliden.com

Linda Smids, vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija, Kaivosteollisuus ry
linda.smids(at)teknologiateollisuus.fi

Lue myös: Kaivosteollisuus ry työstää yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien työpaikkojen toimintaperiaatteita jäsenyritystensä käyttöön

 

Artikkelin kuva: Nordkalk / Heikki Salonen