Malminetsintäopas
Tiedote

Malminetsintäopas on nyt päivitetty – saatavilla myös englanniksi

Kaivosteollisuus ry:n julkistama Malminetsintäopas päivitettiin vastaamaan malminetsintään vaikuttavia lainsäädäntöuudistuksia. Opas kokoaa yhteen hyödyllistä tietoa yritysten lisäksi malminetsinnän sidosryhmille kuten viranomaisille, medialle ja aiheesta kiinnostuneelle kansalaiselle. Laajemman yleisön saavuttamiseksi opas löytyy nyt myös englanniksi käännettynä.

Kaivosteollisuus ry:n vuonna 2021 julkaiseman Malminetsintäoppaan tavoitteena on, että Suomessa etsitään malmia parhaiden käytäntöjen mukaan. Opas sisältää konkreettisia neuvoja malminetsijöille sekä paljon tietoa esimerkiksi maanomistajien oikeuksista, viestinnästä ja ympäristölainsäädännöstä. Myös lupakäytännöt ja työturvallisuusasiat käydään monipuolisesti läpi.

Oppaan päivitys oli välttämätön kaivoslain muutosten ja luonnonsuojelulainlainsäädännön uudistuksen myötä. Keskeiset päivitykset koskevat varausilmoituskäytäntöjen ja malminetsintälupahakemusten muutoksia sekä maanomistajille kohdistuvia tiedonantovelvollisuuksia. Karttoja on myös päivitetty olennaisilta osin.

Ajatus oppaan päivittämiseen lähti alan toimijoiden aloitteesta:

”Koimme erittäin tärkeänä kehittää ja pitää tätä yhteistä työkalua ajan tasalla. Opasta ei ole laadittu ainoastaan alan toimijoille, vaan myös kaikille malminetsinnän sidosryhmille kuten aiheesta kiinnostuneelle kansalaiselle, viranomaisille ja medialle”, painottaa Kaivosteollisuus ry:n malminetsintäryhmän puheenjohtaja Sanna Rötsä, Boliden Kevitsa Mining Oy.

Opas julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa englanninkielisenä, mikä on erittäin tärkeää myös Kaivosteollisuus ry:n vastuullisuustyön kannalta. Käännetty opas jakaa tietoa hyvistä toimintatavoista Suomessa. Se auttaa myös niitä, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään, ymmärtämään paremmin malminetsintään liittyvää lainsäädäntöä sekä soveltamaan hyväksi todettuja malminetsinnän toimintamalleja suunnittelusta käytäntöön ja jälkihoitoon sekä eri sidosryhmien kanssa viestimiseen.

”Englanninkielisellä versiolla haluamme tukea myös ei-suomenkielisten toimijoiden ja malminetsinnästä kiinnostuneiden ihmisten ymmärrystä siitä, mitä malminetsintä on”, kertoo oppaan päivityksestä vastanneen ohjausryhmän puheenjohtaja Mathias Forss, GeoPool Oy.

Alkuperäisen oppaan ja nyt toteutetun käännöksen tekemiseen on saatu tukea KH Renlundin säätiöltä, jonka toiminnan päämääränä on tukea malminetsintää ja siihen liittyvää geologista tutkimusta Suomessa.

Opas on luettavissa digitaalisessa muodossa Kaivosteollisuus ry:n nettisivuilla. Kaivosteollisuuden jäsenyritykset voivat tilata painettuja versioita Kaivosteollisuus ry:ltä.

 

Lisätietoja:

 

Kaivosteollisuuden malminetsintäryhmän puheenjohtaja Sanna Rötsä +358 50 589 0470
Oppaan ohjausryhmän puheenjohtaja Mathias Forss +358 50 591 3976

 

Lue myös: Uusi malminetsintäopas kertoo alan pelisäännöt (7.12.2021)