EU:n lippu
Uutinen

EU:n raaka-ainepolitiikka etenee – Suomella arvoketjut valmiina

Viime viikolla julkistettu EU:n kriittisten raaka-aineiden lainsäädäntökokonaisuus (CRMA) vahvistaa Suomessa jo hyvin tiedetyn asian: Eurooppa tarvitsee omaa kaivostuotantoa ja malminetsintää. Vihreä siirtymä ei toteudu ilman metalleja.

– On hienoa, että EU:ssa nyt ensimmäistä kertaa lainsäädännöllä kiinnitetään huomiota metallien ja mineraalien saatavuuteen, Kaivosteollisuuden toiminnanjohtaja Pekka Suomela kiittelee.

EU:n tavoitteet ovat kunnianhimoiset eurooppalaisen tuotannon kasvattamisen osalta, vaikka jatkossakin nojaudutaan merkittävästi EU:n ulkopuolisiin lähteisiin.

Komissaari Breton kiinnitti tiedotustilaisuudessa huomiota lupakäsittelyn kehittämiseen. Euroopan komission ehdotus sisältää ehdotuksia lupamenettelyjen kehittämiseksi. Tämä asia on myös Suomessa hyvin esillä eduskuntavaaleihin ja seuraavaan hallitusohjelmaan valmistauduttaessa. 

Samaan aikaan julkaistu Net Zero Industry Act –paketti vihreän siirtymän teknologiaratkaisuista edellyttää metallien ja mineraalien tuotannon lisäämistä. Samalla se tarjoaa mahdollisuuksia suomalaiselle alan teollisuudelle.

Suomella on loistavat arvoketjut perusmetallien, akkumateriaalien ja harvinaisten maametallien kaivostuotantoon, jalostukseen ja kierrätykseen. Myös malminetsintä on aktiivista erityisesti Keski-Lapissa. Arvoketjut ovat jo nyt todellisuutta, mikä antaa Suomelle kilpailuedun EU:ssa ja laajemminkin.

Komissio nostaa esityksessään esiin vastuullisuuden. Tässäkin suhteessa Suomessa ollaan edellä. Malminetsintäyhtiöt ja kaivosyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan Kaivosteollisuus ry:n vastuullisuusohjelmaa, jossa vastuullisuusstandardit ja kattava toimialan yhteiskuntavastuun raportointi ovat keskeisessä roolissa.

Paketin käsittely EU:ssa kestää noin vuoden. EU:n neuvosto on jo aloittanut ehdotuksen käsittelyn ja parlamentti aloittaa piakkoin oman urakkansa. Myös Suomessa asiakokonaisuutta on jo käsitelty ennen julkaisua. Suomella jäsenvaltiona säilyy päätösvalta monissa keskeisissä asioissa.