TEM esiselvitys
Uutinen

Kaivosteollisuuden kiertotaloutta voidaan tehostaa

Kiertotalous on ollut arkipäivää Suomen kaivosteollisuudessa jo usean vuoden ajan. Vesiä kierrätetään ja sivukiveä ja rikastushiekkaa käytetään mm. teiden ja patojen rakentamiseen sekä kaivostäyttöön. Lisäksi prosessissa muodostuvaa hukkaenergiaa otetaan talteen, minkä ansiota polttoöljyn käyttöä on voitu vähentää ja näin on vähennetty CO2-päästöjä entisestään.

Kiertotalotta on siis kaivosten sisällä runsain mitoin. Se ei kuitenkaan ole kasvanut vielä täyteen potentiaaliinsa kaivosten ulkopuolella. Esimerkiksi usealla kaivoksella olisi runsain mitoin rakennuskelpoista sivukiveä tarjottavana, mutta tähän mennessä logistiikan haasteet ovat osoittautuneet esteeksi myös kasvukeskusten lähellä sijaitsevilla kaivoksilla, puhumattakaan syrjemmässä sijaitsevilla kaivoksilla.

Kaivosten sivutuotteiden hyötykäyttöä on tutkittu useissa eri hankkeissa ja käynnissä on tälläkin hetkellä useampia hankkeita, jotka pyrkivät kasvattamaan kaivosten sivutuotteiden kiertotaloutta. Esimerkiksi geologian tutkimuskeskus on tutkinut kaivosten sivuvirtojen (rikastushiekat, vedet) tehokkaampaa hyötykäyttöä ja sivutuotteita on toimitettu esimerkiksi terästeollisuuden raaka-aineeksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti vastikään esiselvityksen kaivannaisjätteiden hyödyntämisestä ja selvitys on nyt julkaistu. Työn tuloksena kävi selväksi, että kaivosalan toimijoilla on suuri halu hyödyntää sivutuotteita laajemmin. Myös kaivannaisjätteiden hyödyntämisen tehostamiseksi kaivataan yhteisen kansallisen tahtotilan muodostamista sekä laajempaa ja paremmin koordinoitua yhteistyötä. Lisäksi kierrätysraaka-aineiden tarjonnan ja kysynnän kohtaamista tulisi tehostaa. Taloudellisin ja lainsäädännöllisin keinoin voitaisiin myös tukea kaivannaisjätteen hyötykäyttöä.

Löydät selvityksen täältä.