Uutinen

Kaivosteollisuus arvioi varausjärjestelmän kehittämistä

Kaivosteollisuus ry kannustaa myös yhdistykseen kuulumattomia yrityksiä noudattamaan alan vastuullisuusohjeita malminetsinnässä.

Viime aikoina on herännyt laajaa keskustelua ja arvostelua malminetsintäyhtiön tekemistä varauksista muun muassa Porvoossa ja Lohjalla. Kaivosteollisuus ry:n edustaja on pyytänyt tapaamista ja myös tavannut kyseiset varaukset tehneen yhtiön edustajan. Olemme korostaneet malminetsinnässä Suomessa noudatettavia vastuullisuusperiaatteita sekä Kaivosteollisuus ry:n ohjeita varausten tekemiseen.

”Vastuullisen malminetsinnän ohjeissa kannustetaan huomioimaan malmivarantojen lisäksi paikallisten asukkaiden tarpeet. Keskustelu paikallisten viranomaisten ja asukkaiden kanssa vähentää riskejä konfliktien syntymiseen”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Lisäksi ohjeissa kehotetaan välttämään kohtuuttoman suurien alueiden varaamista.

”Kyseinen yhtiö ei ole järjestömme jäsen, eikä se ole pyynnöstämme huolimatta tiedottanut alueiden asukkaille eikä muille sidosryhmille toiminnastaan”, harmittelee Suomela.

Laajalle alueelle tehdyt varaukset herättävät huolta kansalaisissa. Huoli on ymmärrettävää, mutta monissa tapauksissa aiheetonta.

”Aiheetonta huoli on siksi, että varaus ei anna oikeutta tehdä toimenpiteitä eikä malminetsintää maastossa”, sanoo Pekka Suomela.

Varauksen keskeinen vaikutus on, että se antaa etuoikeuden suhteessa kilpailijoihin tehdä lupahakemuksen malminetsinnästä. Varauksen tekeminen on nopeaa ja helppoa, mutta malminetsintäluvan saaminen on pitkä ja perusteellinen prosessi.

Malminetsintä edellyttää yhtiöltä myös kohtuullisen suuria investointeja ja näkemystä, mistä malmia voisi löytyä. Siksi malminetsintälupaa haetaan keskimäärin kahdeksan neliökilometrin alueelle, vaikka varauksien keskikoko on noin 250 neliökilometriä.

Malminetsintä on joka tapauksessa erityisen tärkeää juuri näinä aikoina, jolloin mineraaleja tarvitaan entistä enemmän vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Vain yksi tuhannesta etsinnästä johtaa kaivoksen perustamiseen. Uusien esiintyminen löytyminen on siis harvinaista, mutta sen mahdollistaa pitkäkestoinen malminetsintä. Etsimisen vaikeudesta kertoo se, että kaivosten lukumäärä on vähentynyt noin 25 prosenttia 1980-luvun huipusta.

Ylisuurten varausten ehtoja kiristetään uudella verolla. Samalla varausten kestoa leikataan puoleen. Molemmat muutokset sisältyvät parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä olevaan kaivoslain muutokseen. Kaivosteollisuus ry on aloittanut myös oman arvioinnin siitä, mihin suuntaan varausjärjestelmää tulisi edelleen kehittää.

Lue lisää:

Finnish Towards Sustainable Mining (TSM) tools and standards in English