Vihkon päällä lyijykynä
Uutinen

Sidosryhmäkuuleminen Kaivosteollisuuden yhdenvertaisten, monimuotoisten, osallistavien työpaikkojen toimintaperiaatteisiin ja arviointiperusteisiin liittyen

Luonnos Kaivosteollisuuden yhdenvertaisten, monimuotoisten, osallistavien työpaikkojen toimintaperiaatteiksi ja arviointiperusteiksi on julkaistu. Keräämme nyt sidosryhmiltä kommentteja niiden sisällöstä.

Kaivosteollisuus ry on koonnut työryhmän työstämään yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien työpaikkojen toimintaperiaatteita ja arviointiperusteita jäsenyritystensä käyttöön. Työkalulla halutaan vahvistaa alan toimintaa kohti kaikkia huomioivaa toimintakulttuuria. Arviointityökalu perustuu kansainväliseen Towards Sustainable Mining (TSM) -vastuullisuusstandardiin, johon sitoutuminen velvoittaa yhtiöt noudattamaan luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita.
 
Työ aloitettiin tämän vuoden maaliskuussa ja toimintaperiaatteiden sekä arviointiperusteiden luonnos on nyt julkaistu sidosryhmille kommentoitavaksi. Kaivosteollisuus kokee tärkeänä kuulla mahdollisimman laajasti eri toimijoita, jotta alan työntekijöiden lisäksi toimintaperiaatteissa heijastuu myös paikallisten yhteisöjen ja vähemmistön edustajien ääni.
 
Sidosryhmäkuulemiseen on mahdollista vastata 30.9.2023 asti erillisen lomakkeen kautta.
 
Työkalulla halutaan auttaa yhtiöitä arvioimaan ja kehittämään omien yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien käytäntöjensä tasoa niin yhtiötasolla kuin toimipaikkakohtaisestikin. Kehitystä tullaan seuraamaan arviointityökalun mukaisesti kolmen eri tuloskriteerin avulla: johtajuus ja strategia, yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja osallistamisen edistäminen sekä seuranta tuloksellisuus ja raportointi. Itsearviointien lisäksi tulokset todennetaan kolmen vuoden välein.
 
Työkalun tueksi tullaan myös tuottamaan lista usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka auttavat yhtiöitä toimeenpanemaan toimintaohjeita omassa organisaatiossaan.
 
Toimintaperiaatteet ja arviointityökalu julkaistaan alkuvuodesta 2024.

Arvostamme kaikkia mahdollisia huomioita toimintaperiaatteisiin ja arviointityökaluun liittyen ja keskustelemme myös mielellämme kasvotusten toimintaperiaatteiden luonnoksesta.
 
Lisätietoja

Linda Smids, vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija, Kaivosteollisuus ry
+358 40 5746401, linda.smids(at)teknologiateollisuus.fi

Anna Sundquist, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Boliden Kevitsa
+358406789358, anna.sundquist(at)boliden.com