Tiedote

Uusi malminetsintäopas kertoo alan pelisäännöt

Malminetsintäopas kuvaa etsijöille vastuullisia toimintatapoja ja sidosryhmille vaikutusmahdollisuuksia.

Kaivosteollisuus ry:n julkistama Malminetsintäopas on koonnut yhteen alan hyvät käytännöt sekä lainsäädännön vaikutukset etsintään.

”Oppaan tavoite on, että Suomessa etsitään malmia parhaiden käytäntöjen mukaan”, sanoo oppaan ohjausryhmän puheenjohtaja Mathias Forss, GeoPool Oy.

Opas antaa hyödyllistä tietoa yritysten lisäksi kaikille malminetsinnän sidosryhmille kuten viranomaisille, medialle ja aiheesta kiinnostuneelle kansalaiselle. Mukana onkin paljon informaatiota esimerkiksi maanomistajien oikeuksista, viestinnästä ja ympäristölainsäädännöstä. Samoin lupakäytännöt ja työturvallisuusasiat käydään monipuolisesti läpi.

Opas antaa paljon konkreettisia neuvoja malminetsijöille. Opas kannustaa esimerkiksi selvittämään tutkimusalueella sijaitsevien uhanalaisten lajien lajiesiintymien ja muinaisjäännösten tarkat sijainnit, jotta reitit ettei malminetsintään liittyvä maastoliikenne aiheuta haittaa kohteiden suojelulle.

”Mitä enemmän malminetsijöiden käytännöt kehittyvät ja kansalaisten ymmärrys alasta lisääntyy, sitä enemmän syntyy tilaa hedelmälliselle vuoropuhelulle kaikkien osallisten kesken. Silloin opas on täyttänyt tehtävänsä””, sanoo Kaivosteollisuuden malminetsintäryhmän puheenjohtaja Sanna Rötsä, Boliden Kevitsa Mining Oy.

Opas soveltuu mainiosti myös alan opiskelijoiden käyttöön. Oppaan jokaisen luvun on kirjoittanut kyseisen teeman asiantuntijatiimi. Sisällön tuotantoon on osallistunut myös kattava joukko kaivosteollisuuden ulkopuolisia sidosryhmiä.

Opas vastaa lainsäädännön ja toimintamallien muutokseen

Oppaan tekemiseen innoitti Ruotsissa julkaistu opas ”Vägledning för prospektering”. Myös Suomessa on julkaistu malminetsintää käsitteleviä oppaita aiemmin. Nyt julkaistussa oppaassa on ollut pyrkimys ottaa huomioon malminetsinnän koko elinkaari malminetsintäyhtiön ja sen sidosryhmien kuten maaomistajien ja viranomaisten näkökulmasta.

Uudelle oppaalle on ollut huutava tarve myös siksi, että malminetsintää käsittelevä lainsäädäntö, teknologia sekä toimintatavat ovat muuttuneet edellisten oppaiden julkaisun jälkeen merkittävästi.

Opas on ensivaiheessa luettavissa digitaalisessa muodossa Kaivosteollisuus ry:n nettisivuilla. Ensi vuonna odotettavissa oleva lainsäädäntövyyhti vaikuttanee oppaan sisältöön niin, että opas päivitetään lainsäädännön julkistamisen jälkeen. Opas painetaan vasta päivitysten jälkeen.

Kaivosteollisuuden jäsenyritykset voivat tilata painettuja versioita Kaivosteollisuus ry:ltä.

Oppaan tekemistä on tukenut KH Renlundin säätiö, joka tukee malminetsintää ja siihen liittyvää geologista tutkimusta Suomessa.
 

Lisätietoja:

Kaivosteollisuuden malminetsintäryhmän puheenjohtaja Sanna Rötsä +358 50 589 0470

Oppaan ohjausryhmän puheenjohtaja Mathias Forss +358 50 591 3976