Boliden
Tiedote

Raaka-aineet on tärkeä huomioida hallitusohjelmassa

Hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esittää eduskuntapuolueille hyviä kysymyksiä, joihin vastaaminen antaa varmasti vahvan perustan uuden hallituksen muodostamiselle.

24 kysymyksen joukosta puuttuu kuitenkin elintärkeä kysymys raaka-aineiden riittävyydestä. Suomelta on tähän mennessä puuttunut selkeä strategia, miten maa turvaa raaka-aineiden saannin, jos kansainvälisiin toimitusketjuihin tulee nykyistäkin suurempia häiriöitä.

Esimerkiksi Kiinassa ja Yhdysvalloissa raaka-aineet ovat olleet vuosikausia keskeinen asia. EU on herännyt raaka-ainehanojen tiukkenemiseen pari vuotta sitten. Euroopan komissio julkisti maaliskuussa ehdotuksensa kriittisen raaka-aineiden saannin varmistamisesta (European Critical Raw Materials Act).

Suomessa raaka-aineet eivät ole tähän saakka olleet tärkeä kysymys.

”Toivoisi että viimeistään nyt muodostettava hallitus huomioisi maan kannalta kriittisen kysymyksen raaka-aineiden saamisesta”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Raaka-aineiden saannin varmistaminen ja kaivosteollisuuden toimintaedellytysten parantaminen voisivat olla vastauksia muun muassa seuraaviin hallitustunnustelijan kysymyksiin:

  • Mitkä ovat ne keskeiset yhteiskunnalliset muutokset, joita seuraavan hallituksen pitäisi mielestänne saada aikaan?
  • Millä keinoin olisitte valmiita keventämään ihmisille, yrityksille ja julkiselle sektorille normeista ja byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia sekä hallinnollista taakkaa?
  • Millä konkreettisilla keinoilla parantaisitte suomalaisen ruoantuotannon ja metsätalouden tulevaisuutta?
  • Miten edistäisitte talouskasvua, elinvoimaa sekä yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiä koko Suomessa? Miten vahvistaisitte Suomen houkuttelevuutta investointikohteena?
  • Millä keinoilla vahvistaisitte kaupunkien ja kuntien elinvoimaa ja investointikykyä muuttuneessa toimintaympäristössä?
  • Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät keinot päästöjen vähentämiseksi? Millä keinoin olette valmiita edistämään Suomen hiilineutraalisuustavoitetta ja suomalaisten yritysten puhtaan viennin kasvattamista?

Raaka-aineiden saamiseen on varauduttava hyvissä ajoin ennen kuin raaka-ainekriisi iskee. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi uuden kaivoksen tuotanto alkaa hyvässäkin tapauksessa noin 20 vuotta mineraaliesiintymän löytymisen jälkeen.

Siksi seuraavan hallituksen tulisi edistää muun muassa:

  • Mineraalistrategian tekemistä
  • Malminetsintää
  • Lupakäytäntöjen nopeuttamista
  • Kaivosalan vastuullisten toimintamallien osaamista.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Pekka Suomela
+358 40 533 2848
pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi