Kaivosteollisuus ry logo
Tiedote

Suomalaiset arvioivat: Venäjän hyökkäys Ukrainaan korostaa kotimaisen kaivostoiminnan tärkeyttä

Koko EU on liian riippuvainen Kiinan ja Venäjän kaivosteollisuudesta. Kotimaisen kaivostuotannon tärkeys korostuu Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Tätä mieltä ovat suomalaiset Taloustutkimuksen toteuttaman Kaivosbarometrin mukaan.

Kolme neljästä suomalaisesta arvioi, että Suomi ja EU ovat liian riippuvaisia Kiinan ja Venäjän kaivosteollisuuden tuotteista. Vain kuusi prosenttia suomalaisista arvioi, että Euroopassa ei tarvita kaivoksia, koska raaka-aineita voi tuoda muualtakin.

”Kansalaiset tuntevat tosia-asiat erittäin hyvin. Eurooppa kuluttaa maailman mineraaleista noin 20 prosenttia, mutta tuottaa vain kolme. Siksi kansa näkee tilanteen aivan samoin kuin esimerkiksi Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Yllättäen yli kolmannes suomalaisista (36%) arvioi, että vihreän teknologian yleistyminen tulee vähentämään kaivostuotteiden kysyntää. Toki hivenen suurempi joukko (39%) oli eri mieltä asiasta.

Vihreä teknologia moninkertaistaa useiden mineraalien kysynnän. Se on juuri yksi keskeinen syy siihen, että kaivosteollisuuden toimintaolosuhteita tulisi kehittää.

”Tässä onkin suuri ristiriita. Suomi ja Eurooppa haluavat irti fossiilisista polttoaneista vihreän siirtymän avulla, mutta siirtymän mahdollistavan kaivosteollisuuden toiminnalle asetetaan koko ajan uusia esteitä”, sanoo Pekka Suomela.

Kaivosteollisuuden näkemyksen mukaan kestävän kaivostoiminnan kannalta keskeisiä asioita toimintaympäristössä olisivat:

  • Kokonaisuuden huomioiva lainsäädäntö
  • Ketterä luvitus
  • Kannustava verotus
  • Kehittyvä koulutus – ja tutkimusverkosto
  • Pitkäjänteinen toimintaympäristö

Työ kaivosalalla on suomalaisille vierasta

Kaivosbarometrin huolestuttava viesti kaivosteollisuudelle on, että työ kaivosteollisuudessa ei houkuta suomalaisia. Vain 18 prosenttia vastaajista arvioi, että kaivosala voisi olla kiinnostava vaihtoehto, jos pohtisi uutta opiskelu- tai työpaikkaa.

Barometri kertoo kuitenkin, että opiskelua ja työtä eivät estäisi periaatteelliset syyt. Näin sanoo 60 prosenttia vastaajista. Keskeinen syy näyttäisi olevan se, että ala on vieras etenkin naisille ja etelässä asuville yleisesti. Monella kaivospaikkakunnalla alaa piti kiinnostavana vaihtoehtona yli 40 prosenttia vastaajista.

”Ilmeisesti kaivospaikkakuntien asukkaat ovat nähneet, kuinka monipuolisia mahdollisuuksia ala tarjoaa esimerkiksi digiosaajille, ympäristöasiantuntijoille ja kalliotekniikasta kiinnostuneille”, sanoo Pekka Suomela.

Suomalaiset kertoivat näkemyksiään valtakunnallisessa Kaivosbarometrissa. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy toista kertaa Kaivosteollisuus ry:n toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin 4-14.4.2022. Vastaajia oli 1003.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Pekka Suomela, pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi puh +358 40 533 2848

 

Kaivosbarometrin keskeiset tulokset

Väite

 

Keskiarvo 1-5

(1= täysin eri mieltä 5= täysin samaa mieltä)

Täysin + Jossain määrin samaa mieltä

(prosenttia vastaajista)

Täysin + jossain määrin eri mieltä

(prosenttia vastaajista)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan korostaa kotimaisen kaivostuotannon tärkeyttä

4,13

76 %

6 %

Mielestäni Suomi ja EU ovat liian riippuvaisia Kiinan ja Venäjän kaivosteollisuuden tuotteista

4,13

75 %

5 %

Euroopassa ei tarvita kaivoksia, koska raaka-aineita voi tuoda muualtakin.

1,83

6 %

77 %

En toivoisi Suomeen enää yhtään uutta kaivosta

2,70

26 %

46 %

Jos pohtisin uutta opiskelu- tai työpaikkaa, kaivosala voisi olla kiinnostava vaihtoehto

1,99

18 %

70 %

En voisi periaatteellisista syistä opiskella tai työskennellä kaivosyhtiössä

2,25

19 %

62 %

Kaivosala tuo työtä monille paikkakunnille, joilla muuten olisi niukasti työpaikkoja

4,13

79 %

7 %